Shevchenkiana

Тарас Шевченко і світ фотографії. Альбом-монографія 
Володимир Яцюк

Київ: Критика, 2019

Taras Shevchenko in the World of Photography: Album Monograph, by Volodymyr Iatsiuk

Тарас Шевченко: мозаїка цілости: Каталог виставки Шевченкіяни із збірки Володимира Яцюка

Київ: Критика, 2012

Taras Shevchenko: The Mosaic of the Whole. A Catalog of Shevchenkiana from the Collection of Volodymyr Iatsiuk

Тарас Шевченко і царська цензура. Збірник документів
Іван Ковальов

Київ: Критика, 2015

Taras Shevchenko and Tsarist Censorship: A Collection of Documents, compiled by Ivan Koval’ov, edited by Oles Fedoruk

Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчости.
Олександр Боронь

Київ, Критика, 2015

The Poet and his Prose: The Genesis, Semantics and Reception of Shevchenko’s work, by Oleksandr Boron’

Тарас Шевченко: джерелознавчі студії
Віктор Дудко

Київ: Критика, 2014

Taras Shevchenko: Source Studies, by Viktor Dudko

Тарас Шевченко. «Гайдамаки» (1841 р.);
Григорій Грабович
«Шевченкові “Гайдамаки”: Поема і критика»;
Олесь Федорук
«Перше видання Шевченкових “Гайдамаків”: Історія книжки»
Григорій Грабович
Олесь Федорук

Київ: Критика, 2013

Haidamaky, a three volume edition containing:
Taras Shevchenko, Haidamaky, the Poem (a facsimile edition of the 1841 publication) by George G. Grabowicz;
Shevchenko’s Haidamaky: The Poem and its Critical Reception by Oles Fedoruk;
The First Edition of Shevchenko’s Haidamaky: The History Of the Book by Oles Fedoruk and George Grabowicz

Шевченко, якого не знаємо. З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета.
Григорій Грабович

Київ: Критика, 2014

Shevchenko, Whom We Do Not Know by George G. Grabowicz

Шевченко і фольклор
Станіслав Росовецький

Київ: Критика, 2015

Shevchenko and Folklore by Stanislav Rosovets’kyi