Переможці конкурсу “Найкращий молодий математик України”

2019
Олександр Маринич, Київ
“Асимптотичнi розподiли багатовимiрних мультиплiкативних арифметичних функцiй: ймовiрнiсний пiдхiд”

2017
Віталій Марченко, Харків
“Спектральна теорія неперервних напівгруп та стійкість розкладів Шаудера”

 2015
Олена Карлова, Чернівці
“Продовження аналогів неперервних відображень” 

2013
Олена Карпель, Харків
“Міри на канторівській множині та їх класифікація”

 2012
Дмитро Фінкельштейн, Київ,
“Стохастичні еволюції точкових систем: статистичний опис та мезоскопічна границя”

2011
Євген Бондаренко, Київ
“Самоподібні групи і їх граничні динамічні системи”

Ольга Берштейн, Харків
“Теорія представлень та гармонічний аналіз у квантових обмежених симетричних областях”

2010
Андрій Бондаренко, Київ, “Сферичні дизайни та раціональна апроксимація”

 2009
Ярослав Лавренюк, Київ
“Групи гомеоморфізмів канторових просторів”

 2008
Олексій Теплінський, Київ
“Посилена жорсткість для дифеоморфізмів кола з особливостями