Програма ґрантів на 2017—2018

ENG

Ґранти для досліджень

Наукове Товариство ім. Шевченка призначатиме ґранти у 2017 році для дослідницьких проєктів, які стосуватимуться широкого кола питань, пов’язаних з україністикою. І хоча пріоритети надаватимуться проєктам у галузях гуманітарних і соціальних наук, подання на дослідження в інших ділянках також примайтимуться, якщо становитимуть вагомий внесок в українську науку.

Вимоги

Дослідницькі ґранти призначатимуться вченим з різних країн у різних дисциплінах. Усі подання оцінюватимуться за рівнем їхньої наукової ваги, досвіду пошукувача, враховуватиметься також важливість поданого проєкту з точки зору україністики.

Неповні подання, або подання, які надійдуть після вказаного терміну не розглядатимуться. Пошуковці матимуть можливість подаватися ще раз, поновивши своє подання у наступному терміні, визначеному для призначення ґрантів. Перевага надаватиметься тим науковцям, проєкти яких уже матимуть додаткове підтверджене фінансування з інших джерел або зможуть довести своє подання до інших фондів. Якщо пошукувач уже отримував ґрант для досліджень від НТШ-А, то наступне подання можна буде зробити бодай через рік. До того ж, подавач муситиме представити письмовий звіт про використання попереднього ґранту і проробленої праці, перш ніж подаватися знову.

Правила отримування ґранту

Дослідницькі ґранти призначаються в першу чергу для пошуків матеріялів, їхнього опрацювання і написання праці. Призначені кошти можуть використотуватися для покриття таких витрат: праця в архівах, копіювання архівних матеріялів, додаткові витрати, покриття витрат на дорогу, харчування та проживання під час праці в інших містах або країнах.

Максимальна сума ґранту становитиме $ 5,000 для індивідуального подання, або $ 7,500 для колективного.

Необхідні матеріяли для подання і терміни

 • заява для отримання ґранту
 • резюме (CV) з публікаціями
 • опис проєкту, науковий контекст досліджуваної теми, наукова новизна проєкту для україністики і очікувані результати (публікація і т.д.)
 • докладний графік роботи над проєктом і передбачуваний бюджет
 • 2-3 рекомендаційні листи

Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну адресу НТШ-А до 1 березня 2018 року (grants@shevchenko.org). Остаточні рішення будуть прийняті у червні 2018 року.

Ґранти для участи у конференціях

Ці ґранти передбачають підтримку пошукачів, які планують узяти участь у наукових конференціях і виступити із доповіддю або повідомленням, котрі зосерджуватимуться на питаннях, пов’язаних з українською тематикою. В першу чергу, ґрант призначатиметься для покриття витрат на дорогу.

Вимоги

До розгляду прийматимуться подання від тих пошукувачів, які здобули ступінь маґістра у ділянці, яка пов’язана з науковими зацікавленнями апліканта й темою конференції. Тема доповіді повинна зосереджуватися на важливих питаннях українознавства.

Неповні подання, або подання, які надійдуть після вказаного терміну не розглядатимуться. Пошуковці матимуть можливість податися ще раз, поновивши своє подання у наступному терміні, визначеному для призначення ґрантів. Якщо пошукувач уже отримував ґрант від НТШ-А для участи у конференції, то наступне подання можна буде зробити бодай через рік. До того ж, подавач муситиме представити письмовий звіт про використання попереднього ґранту і проробленої праці, перш ніж подаватися знову.

Умови фінансування

Максимальна сума ґранту становитиме $ 1,000. Використання коштів передбачається в першу чергу для оплати дороги і проживання. Перевага надаватиметься тим поданням, анпліканти яких можуть підтвердити додаткове фінансування з інших джерел.

Необхідні матеріяли для подання і терміни

 • заява для отримання ґранту
 • резюме (CV) з публікаціями
 • опис конференції, тема доповіді (доповідей), назва сесії, у яких передбачається участь; тези доповіді, очікувані результати (публікації і т.д.)
 • текст або коротке резюме доповіді й програма конференції
 • докладний графік роботи над проєктом і передбачуваний бюджет
 • 2-3 рекомендаційні листи
 • лист-запрошення від організаторів конференції, який підтверджуватиме участь пошукувача у конференції.

Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну адресу НТШ-А до 1 жовтня 2017 р. або 1 березня 2018 р. (grants@shevchenko.org). Остаточні рішення будуть прийняті у грудні і червні відповідного року.

Ґранти для написання дисертацій

Ці ґранти призначено для дисертаційних досліджень з україністики. Перевага надаватиметься темам з гуманітарних та соціальних наук, але подання з інших галузей також розглядатимуться.

Вимоги

Дослідницькі ґранти призначатимуться вченим з різних країн у різних дисциплінах. Пошукувач(-ка) повинен навчатися в аспірантурі (університет або науково-дослідний інститут). Усі подання оцінюватимуться за рівнем їхньої наукової ваги, досвіду пошукувача, враховуватиметься також важливість поданого проєкту з точки зору україністики.

Умови фінансування

Максимальна сума ґранту становитиме $ 1,000. Використання коштів передбачається в : праця в архівах, копіювання архівних матерялів, додаткові витрати, покриття витрат на дорогу, харчування та проживання під час праці в інших містах або країнах.

Необхідні матеріяли для подання і терміни

 • заява для отримання ґранту
 • резюме (CV) з публікаціями
 • опис дисертації, наукової новизни, а також досліджуваної теми і можливий результат від проробленої праці в архіві чи бібліотеці
 • докладний графік роботи над проєктом і передбачуваний бюджет
 • 2-3 рекомендаційні листи

Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну адресу НТШ-А до 1 жовтня 2017 року і 1 березня 2018 (grants@shevchenko.org).  Остаточні рішення будуть прийняті у грудні 2017 і червні 2018 року.