New Issue of Bulletin Published

First published in 2022

The new double issue of the Society’s Bulletin No. 53-54, for January–December 2022 opens with a description of the Emergency Fund established by the Society in early 2022 to help Ukrainian scholars, writers and artists who have suffered from the Russian invasion that began on Feb. 24 of this year. A list of the first recipients of these grants, who come from all regions of Ukraine, as well as the projects for which they received support, is adduced. The opening section on the war contains articles By George G. Grabowicz on the war and its impact on scholarship, John Vsetecka on Scholarly activism, Kateryna Iakovlenko on her war-time experiences in Kyiv and Irpin, and a selection of poets writing on the war (O. Averbuch, L. Bomko, U. Halych, A. Hruver, O. Jennings, I Kiva, H. Kruk, O. Lutsyshyna and Yu. Tarnawsky). A short essay by Maria Sonevytsky on a Ukrainian perspective on Eugene Onegin is reprinted from the original program notes courtesy of the San Francisco Opera. The issue continues with articles on last year’s elections in the Society, Vitaly Chernetsky’s report on his travels to Latin America and the work of the Ukrainian communities there, and an In Memoriam piece by Yuriy Tarnawsky on the poet Vira Vovk (1926-2022), along with his translation of several of her poems from Ukrainian into English. The section continues with a list of Society members who have passed away in 2022. A summary of Society events, members’ book publications and activity reports is also included. The director of Kyiv’s archive of the Ukrainian diaspora, Oksana Pidsukha, shares impressions of her work in Kyiv and in the Society’s archives. The Bulletin concludes with a report by Michael Andrec on the work of the Society’s archives and updates on the Society’s new members, members’ promotions, and elections of new directors in the Society’s History, Social Studies and Law Section in May 2022.

The Bulletin of the Shevchenko Scientific Society appears each semester, or, alternatively, as a double issue each year, largely in Ukrainian but also with material in English. Printed copies of the Bulletin are mailed to Society members. The text of the Bulletin is also available on the Society website in the “News and Events” section.

Нове подвійне число Бюлетеня за січень-грудень 2022 року відкривається інформацією про Надзвичайний Фонд, заснований Товариством для підтримки науковців та митців в Україні, що постраждали від російсько-української війни. Подається список перших нагороджених, які представляють майже усі реґіони України. У розділі «Війна» подано статті Григорія Грабовича, Джона Всетечки, Катерини Яковленко та вірші українських поетів (О. Авербуха, Л. Бомко, У. Галич, А. Грувер, О. Дженнінґс, І. Ківи, Г. Крук, О. Луцишиної, Ю. Мусаковської, Ю. Тарнавського), написані від початків нападу Росії на Україну. У статті «Війна та наука» Григорій Грабович розмірковує над глобальними викликами, що виникли з початком війни, зосереджуючись на проблемах науки та освіти, що постають тепер і постануть після її закінчення. Опубліковано статтю про вибори в НТШ-А. Віталій Чернецький у своїх «Південноамериканських нотатках» розповідає про відвідини Арґентини та Бразилії, стан українознавчих студій та зустіч з письменницею Вірою Вовк (1926-2022). Юрій Тарнавський публікує посмертну згадку про Віру Вовк та власні переклади її віршів англійською. Бюлетнь інформує про діяльність своїх членів, нові видання та про проведені виступи, круглі столи, презентації книжок тощо. Михайло Андрець подає звіт про стан архіву НТШ-А, а Оксана Підсуха ділиться вдасним досвідом праці в архіві Товариства. У числі поміщено матеріали про нових та підвищених членів, нову дирекцію Секції Історичних, Суспільних і Правничих наук та привітання з нагородами.

Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка виходить двічі на рік українською мовою, з деякими матеріялами англійською. Друковані примірники Бюлетеню будуть розіслані усім членам Товариства. Повний текст також доступний для скачування на вебсайті НТШ-А у розділі “News and Events.”