V Конґрес Міжнародної Асоціяції Україністів (м. Чернівці, серпень 2002 р.)

September 20, 2002

У роботі V Конґресу МАУ приймали участь 730 науковців з 25 країн світу. Проведено 135 секційних засідань. Виголошено 700 доповідей. Проведено 20 засідань круглого столу.
Відбулися презентації нових видань:

Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка в чотирьох томах. За ред.: Олега Ільницького та Юрія Гавриша. Спільне видання НТШ-А і КІУСу


Чернівецький Університет

Д-р Мирослава Знаєнко – голова Американської Асоціяції Україністів Ратґерський університет), вітає учасників Конґресу.,

Учасники V Конґресу МАУ: Д-р Лариса Онишеквич – голова НТШ-А, д-р Анатолій Загнітко (Донецький національний університет), професор Київського університету, д-р Олександер Пономарів (Київський національний університет ім.Т.Шевченка), д-р Марія Фішер Слиж (Канада)

о. д-р Борис Ґудзяк, д-р Олена Грицак, д-р Мирослава Знаєнко, д-р Франк Сисин

Д-р Любомир Винар – голова Українського історичного товариства, член НТШ-А отримує Диплом Почесного доктора Чернівецького університету.

Д-р Марк фон Гаґен (новообраний голова МАУ), д-р Микола Жулинський, O. Петровський (секретар МАУ), д-р Микола Ткач (ректор Чернівецького університету), д-р Олекса Мишанич