Research grant: Ivan Mazepa as builder of Ukrainian culture [monograph] КОНКУРС НТШ-А НА НАПИСАННЯ МОНОГРАФІЇ ПРО ІВАНА МАЗЕПУ ЯК БУДІВНИЧОГО УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

June 1, 2002


The M. Hrushevskyi Competition
for the writing of a monograph
on Ivan Mazepa as builder of Ukrainian culture

The Shevchenko Scientific Society in the USA announces the 2002 M.Hrushevskyi (former President of the Society) competition for a scholarly monograph on Ivan Mazepa as builder of Ukrainian culture. This work should be the result of extensive research in any branch of the humanities, and it should not have been published in full anywhere.

The best five projects

will receive research grants of US $5,000.


Those interested in this competition should submit by December 1,. 2002, an exact work plan, or a detailed description of the work (1000 to 1250 words), as well as letters of recommendation from two experts in the particular area. Winners will receive half of the grant in December 2002-January 2003, and the other half – after completion of the monograph, with deadlines of October 1, 2003, or October 1, 2004. Inquiries about the competition, and submittal of proposals should be directed to the Shevchenko Scientific Society in the USA:КОНКУРС НТШ-А
НА НАПИСАННЯ МОНОГРАФІЇ
ПРО ІВАНА МАЗЕПУ ЯК БУДІВНИЧОГО
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці проголошує 2002 р. конкурс ім. Михайла Грушевського (колишнього президента НТШ) на написання наукової монографії про Івана Мазепу як будівничого української культури.

Ця праця повинна бути вислідом довшого наукового дослідження в будь-якій гуманітарній ділянці й дотепер ніде повністю не друкована.


П’ять найкращих проєктів
дістануть дослідні ґранти по $5,000.

Зацікавлені в конкурсі мають подати до 1 грудня 2002 р. точний плян або опис праці (від 1000 до 1250 слів), а також рекомендаційні листи від двох фахівців із відповідної ділянки. Переможці конкурсу дістануть першу половину нагороди в грудні 2002 р. – січні 2003 р., а другу – по закінченні монографії з реченцім 1 жовтня 2003 р. або 1 жовтня 2004 р.

Запити про конкурс та зголошення на нього просимо надсилати до НТШ в Америці:


The Mykhailo Hrushevskyi Competition-2002
Shevchenko Scientific Society
63 Fourth Avenue
New York, NY 10003-5200
USA
fax: (212) 254-5239
Tel.: (212) 254-5130
www.shevchenko.org
info@shevchenko.org