Звітне Cлово д-ра Ореста Поповича, президента НТШ-А, на Річних Зборах членів НТШ-А, 21 травня 2011

May 21, 2011

Oрест Попович

Маю приємність і привілей відкрити ці Річні Збори нашого Товариства у 2011 році, зі Звітами нашої Управи, і привітати Вас усіх присутніх.

Цьогорічні Збори є незвичні з двох причин: поперше, дехто пророкує, що сьогодні настане кінець світу. Це мало б статися о 6-ій годині, так що ми маємо ще час відбути наші Збори, а головне, що всякі обіцянки, які я тут дав би, може не треба буде виповняти. Подруге, відкриваю оце Річні Збори перший раз вже не як «Голова», а як «Президент» НТШ-А, і тому дозволю собі сповістити по-президентськи, що «стан нашого Товариства є дуже добрий». Справді, за останній рік ми можемо гордитися неабиякими досягненнями, але заки прийдемо до Звітів, програма вимагає полагодити дві попередні точки.

Спочатку, маємо прийняти Протокол з Річних Зборів 15 травня 2010 року, копію якого Ви всі одержали при вході.
(Протокол прийнято одноголосно, один утримався)

Подруге, як і кожного року, перед звітами ми споминаємо тих членів, які відійшли у Вічність у звітному періоді. Цим разом доля була до нас особливо ласкава – ми втратили тільки одного члена – то був д-р Мирослав Зєлик.

ПРОШУ ВСІХ ВСТАТИ І ВШАНУВАТИ ПОКІЙНОГО ХВИЛИНОЮ МОВЧАННЯ

У звітному році ми придбали 18 новообраних членів. Значить – ростемо. Їх список знайдете в моєму письмовому звіті.

Повні і детальні дані про останній рік нашої праці є подані у Книзі Звітів. Усно, як завжди, звітують тільки ті члени Управи, які бажають щось додати до своїх письмових звітів, чи на чомусь наголосити. Запитання і дискусію прошу відложити, аж після усіх звітів.

Ми, ті що в Управі, мали сьогодні вже дуже довгий день: тому моє звітне слово буде коротке – я наголошу тільки на головних віхах наших НОВИХ досягнень за звітний рік.

1. Історичним досягненням нашої Управи було опрацьовання і прийняття нового Статуту НТШ-А. Найважливіша зміна в ньому – це реформа нашої виборчої системи. Перший раз у НТШ-А дозволено, в додатку до особистого голосування на Загальних Зборах, також пряме письмове голосування (а не передачею голосу кимсь – “Proxy”). Це зробило наш виборчий процес більш демократичним. Перший раз поставлено вимогу, щоби кандидати на Президента НТШ-А представилися членству щонайменше один місяць до виборів. Цим заборонено всякі виборчі засідки-несподіванки на Загальних Зборах.

Новий Статут унормував відносини між Науковими Секціями (тепер вже тільки крайовими) та Управою. Згідно зі Статутом, працю Наукових Секцій координує Науковий секретар.

Для особи, яка очолює Товариство, новий Статут прийняв титул «Президент», замість «Голова», згідно з американськими законами і задля однозначного назовництва – адже маємо в НТШ-А вже 15 інших «Голів».

2. Другим вагомим досягненням були кроки в напрямі реалізації Ювілейного Проєкту для відзначення 200-річчя з Дня народження нашого Патрона, котре припадає на 2014 рік. Великий поступ зроблено в першій видавничій складовій Шевченківського Ювілейного Проєкту – публікації прижиттєвої критики Тараса Шевченка, що її очікуємо в двох томах вже при кінці 2011 року. Заключено договір про виконання другої складової Проєкту – англомовної монографії про Тараса Шевченка – над якою працює Григорій Грабович. Започатковано також Ювілейні Шевченкознавчі наукові конференції, з яких перша відбулася у нас 5 березня.

Отже, Шевченківський Ювілейний Проєкт йде вперед з великим розмахом, головно завдяки зусиллям нашого Наукового секретаря і Віце-президента, Григорія Грабовича, про що можете точніше прочитати і послухати в його звітах.

3. Серед громади ми провели успішну збірку на НТШ в Україні. Збірковий комітет очолював Микола Галів.

4. Виконано важливі заходи щодо нашого корпоративного статусу та інвестицій. Фінансова комісія виготовила, а Управа прийняла, в принципі, правильники для «доброго управління», що їх від НТШ-А, як корпорації, очікує податковий уряд IRS. Фінансова комісія, після яких 15 годин інтерв‘ю з різними спеціялістами, заанґажувала одну фірму для управління частиною наших інвестицій.

Усе тут подане – це тільки вибіркові «гайлайтс», бо досягнень у нас багато більше, про що довідаєтеся зі звітів інших членів Управи.

Підсумую: Завдяки відданій праці багатьох членів Управи і наших незаступних працівників, ми провели в НТШ-А дуже плідний, успішний рік.