Д-р Лариса ЗАЛЕСЬКА ОНИШКЕВИЧ AN ANTHOLOGY OF MODERN UKRAINIAN DRAMA Презентація нової книжки

October 13, 2012


Присвячується
120-літтю від дня народження
Миколи Куліша.

У програмі:
Д-р Лариса Залеська Онишкевич, редактор антології, автор вступної статті і статтей про 9 драматургів і 10 п’єс поміщених у збірці; вона також є перекладачем однієї п’єси. Автор численних досліджень про драму, збірки ТЕКСТ І ГРА (2009), та редактор/упорядник двох антологій драми і збірки п’єс про Голодомор.

Д-р Марко Стех, видавець (Канадського Інституту Українських Студій, Торонто), літературознавець, режисер, актор.

Лариса Лорет (Кукрицька)- акторка


До антології сучасної української драми увійшли п’єси є у перекладах Роксоляни Стойко Лозинської, Івана Праска, Юрія і Мойри Луцьких, Христини Ощудляк Ставничої, Антоні Векслея, Чарлеса А. Стека, Вери Рич і Дона І. Бойчука. В антології є переклад п’єс Лесі Українки (У ПУЩІ), Миколи Куліша (НАРОДНІЙ МАЛАХІЙ, ПАТЕТИЧНА СОНАТА), Володимира Винниченка (ПРОРОК), Івана Кочерги (МАЙСТРИ ЧАСУ), Людмили Коваленко (ГЕРОЇНЯ ПОМИРАЄ В ПЕШОМУ АКТІ), Ігоря Костецького (ДІЙСТВО ПРО ВЕЛИКУ ЛЮДИНУ), Богдана Бойчука (ГОЛОД-1933), Олекси Коломійця (ПЛАНЕТА СПЕРАНТА) і Валерія Шевчука (ПТАХИ З НЕВИДИМОГО ОСТРОВА).

Василь Махно представляє учасників презентації
Лариса Онишкевич і Марко Стех

Лариса Лорет (Кукрицька) і Марко Стех – читатють український ориґінал і англомовний переклад уривків з ПАТЕТИЧНОЇ СОНАТИ Миколи Куліша і ГОЛОДУ- 1933 Богдана Бойчука.

Фрагменти відеозапису можна переглянути на YouTube

Микола Куліш
«Патетична Соната»

Богдан Бойчук
«Голод»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НOВОЇ КНИГИ
д-р ЛАРИСИ ОНИШКЕВИЧ:

ПЕРШОЇ АНГЛОМОВНОЇ АНТОЛОГІЇ УКРАІНСЬКОї ДРАМИ

13 жовтня 2012 року в Науковому Товаристві ім.Шевченка в Нью-Йорку відбулася презентація англомовної антології д-р Лариси Онишкевич “An Anthology of Modern Ukrainian Drama”, яка щойно вийшла друком у Торонті у видавництві Канадійського Інституту Українських Студій. Ця антологія включає обширну статтю д-р Л. Онишкевич про модерну українську драму, і англомовні переклади десяти українських драм двадцятого століття: творів Лесі Українки, Миколи Куліша (два твори), Івана Кочерги, Людмили Коваленко, Ігоря Костецького, Богдана Бойчука, Валерія Шевчука та інших відомих драматургів. До кожного розділу подано інформацію про автора й аналітичну статтю про дану драму.

Ця англомовна антологія є паралельним томом до «Антології модерної української драми», що його д-р Л.Онишкевич опублікована в цьому ж видавництві у 1998 році. Інші основні наукові праці д-р Л.Онишкевич про драму були представлені на спеціяльно при цій нагоді розгорнутій виставці у лекційній залі (виставку приготовив Сергій Панько) . Ця презентація була присвячена до заходів на пошану 120-річчя від дня народження видатного українського драматурга Миколи Куліша (1898-1937), яке в цьому році відзначається в Україні та за її межами. У програмі брав участь д-р Марко Стех – директор видавництва КІУС, літературознавець, режисер, актор. Одночасно з ним у програмі брала участь відома акторка Лариса Кукрицька – у перебігу програми вони обоє майстерно читали уривки з ориґінальних текстів та перекладів двох українських драм, включених до антології.

У першій частині презентації д-р Марко Стех розповів про роботу очолюваного ним видавництва, яке діє від 1976 року. Дотепер видавництво КІУС випустило в світ понад дві сотні видань. Основну частину складають англомовні наукові монографії на україністичні теми, з того великим попитом у читачів користуються, наприклад, випуски “History of Ukraine-Rus’” Михайла Грушевського, яких до сьогодні вийшло чотири. Крім того, видавництво КІУС випустило в світ багато літератури на теми розселення українців у Канаді, архівні документи і матеріяли, зокрема тексти секретних
звітів для Сталіна і Молотова про боротьбу з УПА, – нагадав д-р М.Стех.

Серед мотивів, які спонукали до підготовки англомовного збірника українських драм, д-р Л.Онишкевич вказала чотири головні причини. А саме: специфіка драми як своєрідного «коронного» жанру художньої літератури, мале число доступних текстів загально українських драм, маловідомі драми діяспори, відсутність англомовних перекладів українських драматичних творів, і брак критичних статей та аналітичних досліджень про українську п’єсу. Л.Онишкевич зазначила, що під час підготовки книги до друку їй довелося присвятити багато уваги пошукам текстів та збиранню інформацій про українську драму в Україні і діяспорі. Та разом із теперішньою антологією, вона вже виконала всі свої пляни: “Антологія модерної української драми” (1998), “Близнята ще зустрінуться: Антологія драматургії української діяспори” (1997) і “Текст і гра” (2009) – статті про українську драму і театр.

Д-р Л.Онишкевич розповіла про свою викладацьку діяльність, коли серед її слухачів було немало осіб неукраїнського походження, і для таких студентів особливо важливими були англомовні переклади шедеврів української драматургії. За словами д-р Л.Онишкевич, під час викладання курсу української драми у Ратґерському університеті (Нью Брансвік, Нью Джерсі) сильно відчувався брак не тільки перекладів української драми на англійську мову, бракувало навіть взагалі будь-якої української збірки драм. Для американських читачів буде зокрема цікава драматична поема Лесі Українки “У пущі” (1907), події якої проходять в Америці у стейтах Массачусетс і Ровд Айленд. В антології є також дві драми Миколи Куліша (“Народній Малахій” і “Патетична соната”), Винниченка “Пророк”, Кочерги “Майстри часу”, Олексія Коломійця “Планета Сперанта” і Валерія Шевчука “Птахи з невидимого острова”). Окремий інтерес складають українські драматичні твори, створені драматурами діяспори, серед них д-р Л.Онишкевич давала характеристику творам Ігоря Костецького («Дійство про велику людину»), Людмили Коваленко («Героїня помирає в першім акті»), Богдана Бойчука («Голод-1933»). На прикладі останньої з названих п’єс д-р Л.Онишкевич торкнулася проблем перекладу української драми на англійську мову (цей прекрасний переклад здійснила англійська поетка Вера Рич, у співпраці із автором). Переклад інших п’єс, включених до антології, виконали д-р Юрій і Мойра Луцькі, Іван Праско (2 п’єси: М. Куліша й І. Костецького ), Антоні Викслей, Лариса Онишкевич та її колишні студенти: Роксоляна Стойко-Лозинська, Христина Ощудляк Ставнича, Чарльс Стех та Дон Бойчук.

У основній частині програми д-р Л.Онишкевич зосередилася на особливостях драми М. Куліша «Патетична соната». Архітектоніка і структура цього твору запозичена з музикальної структури однойменного музичного твору Бетовена. І це не випадково. За словами Л.Онишкевич, 135 років до появи п’єси Куліша у музичній творчості Бетовена мали вплив українські мотиви, які композитор сприймав у Відні під час оркестрових імпрез заходами амбасадора російської імперії– Кирила Розумовського з його українським хором та струнним квартетом. Як наголосила д-р Л.Онишкевич, під час написання драми «Патетична соната» М.Куліш своєрідно замкнув коло взаємозапозичень. У п’єсі М.Куліша як тло використано події в Україні 1917-1921рр., трагічні сторінки боротьби українського народу за національну незалежність. Зрозуміло, що в підрадянській Україні “Патетична соната” була під забороною, окремі вистави мали місце в Москві та Ленінграді лише на початку тридцятих років двадцятого століття.

Режисура презентації книжки д-р Лариси Онишкевич справила велике враження на присутніх: у широко закроєну доповідь органічно впліталися звукозаписи фраґментів «Патетичної сонати» Бетовена, науковий виклад матеріялу чергувався з майстерними сценічними рецитаціями – раз українською, раз англійською мовами – у виконанні Л.Кукрицької та М.Стеха. Вони обоє дуже зворушливо читали в обох мовах уривки з “Патетичної сонати” М. Куліша і з “Голоду-1933” Богдана Бойчука. Читання “Голоду” було присвячене 80-літтю Голодомору.

“An Anthology of Modern Ukrainian Drama” має 522 стор. і коштує $39.95 (у видавництві www.ciuspress.com). Ця антологія може бути дуже гарним дарунком студентам та читачам
зацікавленим українською літературою.

Пресова група НТШ-А

Василь Лопух, Володимир Лисняк, Роксоляна Стойко-Лозинська,
Лариса Онишкевич, Лариса Лорет (Кукрицька) і Марко Стех