Презентація книжки A.Kappeler, Z.Kohut, F.Sysyn, M. von Hagen, editors: “Culture, Nation and Identity: The Ukrainian-Russian Encounter, 1600-1945”

May 1, 2004


Д-р Орест Попович, заступник голови НТШ-А з інформації, мав вступне слово і представив співавторів нового видання.

Орест Попович, Василь Махно, Франк Сисин та Марк фон Гаґен

Марк фон Гаґен

Професор Марк фон Гаґен (Колюмбійський університет), та професор Франк Сисин (Канадський Інститут Українознавчих Студій і Колюмбійський університет) презентували нове видання КІУСу, “Culture, Nation and Identity: The Ukrainian-Russian Encounter, 1600-1945” [Культура, нація, ідентичність: українсько-російські зудари (1600-1945)], яке присвячене дослідженню українсько-російських взаємин з ХVII до першої половини ХХ століть. Ця книжка складається з наукових доповідей, прочитаних на чотирьох сесіях конференції, що відбувалися почергово в Колюмбійському й Кельнському університетах від червня 1994 до вересня 1995 рр. Ці сесії, з одного боку, були наслідком політичних подій того часу, а з другого – наукових дискусій того періоду.

Проголошення незалежности України і пізніший розпад Радянського Союзу у 1991 р. зробили українсько-російські стосунки важливим міжнародним питанням. Постання цих двох держав на руїнах радянської імперії розпочало нову, складну й неоднозначну фазу в їхніх стосунках. Оскільки Росія є і, беззаперечно, далі продовжуватиме бути важливою світовою потугою, тоді як Україна залишається найбільшою та однією з найбільш заселених держав Европи, ці стосунки набули вагомішого, ніж просто регіонального, значення.

Редактори книжки “Culture, Nation and Identity: The Ukrainian-Russian Encounter, 1600-1945”, представляючи Східньоевропейський історичний семінар Кельнського університету, Інститут ім. Гаррімана Колюмбійського університет на Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету, вибрали для публікації у цьому томі шістнадцять статей про українсько-російські стосунки від періоду раннього модернізму до Другої світової війни. У своїх працях науковці з Канади, Німеччини, Росії, України та США залучують різні методології для дослідження численних сфер, в яких росіяни, українці, їхні ідентичності та культури взаємовпливали. Видання книги уможливила щедра допомога Фонду Катедр Українознавства (м. Нью-Йорк).

За матеріялами Бюлетеню КІУСу, 8 Осінь 2003


Франк Сисин та Марк фон Гаґен
Під час презентації Марія Соневицька,
референт Фонду Катедр Українознавства при Колюмбійському університеті