Київська історична школа Михайла Грушевського: долі науковців Оксана Юркова, (Інститут історії УНАН)

April 28, 2012


Оксана Юркова

Оксана Юркова, кандидата історичних наук, провідного наукового співробітника Інституту історії України Національної Академії Наук, стипендіянтки Фонду Карнеґі 2011/2012
1989 року закінчила історичний факультет Київського університету. Працює у відділі історії України 20-30-х років ХХ століття Інституту історії України Національної академії наук України: у 1989 — 1995 роках — стажист-дослідник, у 1995 — 1997 роках — аспірантка, у 1997—2000 роках — молодший науковий співробітник, науковий співробітник, від 2000 року — старший науковий співробітник, нині — провідний науковий співробітник.
1998 року захистила кандидатську дисертацію «Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924—1930 рр.)» (науковий керівник — доктор історичних наук, професор Станіслав Кульчицький).
Від 1999 року — член робочої групи з підготовки «Енциклопедії історії України» (упорядник ілюстративного ряду).
• Нариси з історії Києва: Навчальний посібник для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Генеза, 2002. — 384 с. (у співавторстві).
• Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924—1930 рр.): Монографія. — К., 1999.
• Документи про створення і перші роки діяльності Інституту історії України АН УРСР, 1936—1941. — К.: Інститут історії України НАН України, 2001. — 210 с. (упорядник).
• Українські історики ХХ ст.: Бібліографічний довідник / Серія «Українські історики». — Випуск 2: У 2 частинах. – Ч.1. — К., Львів, 2003.