«Постійний квиток Европа-Америка: листування Дмитра Чижевського і Юрія Шевельова» Оксана Блашків, (Дрогобич, Укрїна)

March 31, 2012


Оксана Блашків

Дмитро Чижевський і Юрій Шевельов
на шляхах до університетів Нового Світу

31 березня 2012р. у лекційній залі НТШ-А д-р Оксана Блашків, доцент Дрогобицького педагогічного університету ім. Івана Франка, Фулбрайтівський стипендіят 2011.2012р., виступила з лекцією на тему «Постійний квиток Европа-Америка: листування Дмитра Чижевського і Юрія Шевельова».

На основі результатів власних архівних пошуків доповідачка крок за кроком реконструює обставини епохи, проблемність стосунків двох видатних постатей української академічної еміграції: післяреволюційної (Дмитро Чижевський) та післявоєнної (Юрій Шевельов). З їхнього доволі широкого листування з’ясовуються подробиці умов університетської діяльності обох визначних славістів, особливості їхніх взаємних стосунків та стосунків із іншими провідними філологами двадцятого століття.

Окрему частину доповіді становило висвітлення причин неможливості для Дмитра Чижевського остаточно завершити дослідження в Европі та надовго осісти на американському континенті (недостатній для викладацької діяльности рівень володіння англійською мовою, обставини особистого характеру тощо), як також і невдач Юрія Шевельова у прагненні порозумітися зі славістами Гарвардського університету (зокрема, причин складних стосунків із Романом Якобсоном та Горацом Лантом), а також особливостей праці вченого в Колюмбійському університеті (Нью Йорк).

Пресова група НТШ-А