Авторський міт війни у кіноповісті Олександра Довженка “Україна в огні” Валентина Хархун (Ніжин, Україна)

March 17, 2012


Валентина Хархун

Валентина Хархун, доктора філологічних наук, професора катедри української літератури
Ніжинського Національного Університету ім. Миколи Гоголя, Фулбрайтівської стипендіятки 2011/2012

Кандидатська дисертація Валентини Хархун була присвячена творчості Володимира Винниченка, докторська – українському соцреалізму. Обидві дисертації захищені в Інституті літератури (2000, 2010). Валентина Хархун автор двох монографій: «Соцреалістичний канон в українській літературі: ґенеза, розвиток, модифікації» (лауреат Премії «Книга року 2010» у номінації «Літературознавство»), «Роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля»: генерика, семіосфера, імагологія» (2011), чотирьох науково-методичних посібників та сімдесяти статей. Вона шеф-редактор чотирьох випусків «Винниченкознавчих зошитів» та двох випусків «Studia Sovietica».

Валентина Хархун провела кілька конференцій, присвячених передовсім творчості Володимира Винниченка та радянській культурі. Серед них такі, як «Модель ідеосфери «Краси і сили» і її реалізація в подальшій творчості Володимира Винниченка» (2003), «Творчість Володимира Винниченка як інтелектуальна провокація» (2005), «Ідеологічні та естетичні стратегії соцреалізму» (2008), «Семіосфера радянської культури: знаки і значення» (2010). Коло наукових зацікавлень: естетична парадигма радянського тоталітаризму, соцреалістичний канон і його оприявлення в українській літературі, проекції феномену «совєтськості» в сучасному світі, літературознавчі методології ХХ століття, винниченкознавство.