Архітектурні реконструкції Запорізької Січі, Чигирина та Батурина XVII-XVIII ст. та розкопки головної резиденції Мазепи у 2010 року Д-р Володимир Мезенцев (Канада)

February 19, 2011


Д-р Володимир Мезенцев, Торонтонський Університет науковий керівник Батуринського археологічного проєкту

Володимир Мезенцев


Презентація
© Володимр Мезенцев