Матеріяли московських архівів про Голодомор Ганна Капустян, доктор історичних наук

May 8, 2010


Ганна Капустян, професор Кременчуцького Державного Політехнічного Університету ім. Михайла Остроградського.

Надзвичайно уніфікована структура державного управління в СРСР суворо дотримувалась централізованого характеру збереження документальних матеріялів, які надходили від політичного керівництва радянської держави як в центрі так і на місцях, так само і ті, які відображали характер і зміст суспільно-політичних настроїв населення, що реаґувало на заходи запропоновані політичним режимом.

Джерела до історії Голодомору 1932-1933 року в Україні зберігалися в численних фондах московських архівів. Дослідження велися у: РДАСПІ (Російський державний архів соціально-політичної історії, колишній Центральний партійний архів) та ЦА ФСБ РФ (Центральний архів федеральної служби безпеки Російської Федерації).

Ганна Капустян