«Основні тенденції у дослідженнях жіночої історії в сучасній Україні» Оксана Кісь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту дослідження етнології НАНУ Petro Yacyk Visiting Professorship, Harriman Institute, Columbia University

May 1, 2010


Оксана Кісь , aвторa праці «Жінка в традиційній українській культурі» Львів, Інститут етнології НАНУ, 2008

У своєму аналізі значного масиву праць з жіночої історії, що були опубліковані в Україні від початку 1990-х років, Оксана Кісь виокремлює та розглядає чотири панівні теми: наратив про Берегиню, наратив про Велику Жінку, наратив про Національний Фемінізм та наратив про Жіночу Долю. Критично аналізуючи домінантну роль національного дискурсу у формуванні та розвитку цих студій, дослідниця також звертає увагу на низку інших проблем академічного становлення та поширення досліджень жіночої історії в сучасній Україні.

Оксана Кісь

Оксана Кісь під час доповіді