Історіософічні погляди на давню українську історію в малярстві Петра Андрусева проф. Юрій Гаєцький

February 23, 2008


Юрій Гаєцький

Доповідь присвячена історичним поглядам Петра Андрусева, що втілилися у його малярстві. Петро Андрусів (1906-1981)- маляр, студіював у Варшавській Академії Мистецтв. З 1947 року мешкав у США.

Дійсний член Філядельфійського Мистецького Товариства, секретар Об’єднання Мистців-Українців Америки. Був одним із засновників та викладачів Української Мистецької Студії у Філядельфії (1952-72).

Творчість П. Андрусева переважно історичного змісту, картини виконані в реалістичній манері, зокрема “Сватання Анни Ярославни”, “Французькі посли в князя Ярослава Мудрого” ,“Хрещення Руси-України, “З’їзд князів”.

При НТШ-А створено Фонд ім. Петра Андрусева.


Історіософічні погляди на давню українську історію
в малярстві Петра Андрусева

Презентація

CLICK


Юрій Гаєцький