Актуалізація нового еміґраційного потоку українців до Америки: теорії та дійсність д-р Галина Лемех

February 16, 2008


Доповідь присвячена соціологічним аспектам нового еміґраційного потоку українців до Америки. Використовуючи новітні теоретичні підходи для вивчення цього явища, з яким пов’язані не тільки соціальні зрушення в українському суспільстві за останніх 20 років, д-р Г. Лемех на основі також власних досліджень, спробує окресилити теорію і дійсність новітньої української еміґрації

Галина Лемех

д-р Орест Попович, президент НТШ-А Валерій Кучинський, Посол
і Микола Кириченко, Ген.Консул в НЙ