Світла Пам’ять Іванові Фізерові

August 28, 2007


Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці
повідомляє своїх членів та громаду,
що 28 серпня 2007 р.
відійшов з цього світу

Проф. д-р Іван Фізер
(1925-2007)

видатний літературознавець і теоретик літератури,

професор-емерит слов’янських мов і літератур
в університеті Ратґерс в Нью-Брансвік, Н. Дж.,
дійсний член НТШ-А,
багатолітній член Управи НТШ-А,
дійсний член УВАН,
іноземний член Національної Академії Наук України,
член Українського міжнародного комітету
з питань науки і культури,
почесний доктор Національного Університету
“Києво-Могилянська Академія”.

Автор праць з естетики і літературної критики, серед них про О. Потебню і Р. Інґардена,
“Alexander A. Potebnja’s Psychololinguistic Theory of Literature: A Metacritical Inquiry”
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988)
теоретичної студії
«Psychologism and Psychoaesthetics: A Historical and Critical View of Their Relations»
(Amsterdam: John Benjamin B.J., 1981).
Рідним складаємо співчуття
Вічна йому пам’ять!
Управа НТШ в Америці