Нові надходження до бібліотеки НТШ-А ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ в двох томах

July 22, 2005

Редакційна колегія видання: Л.М. Новохатько (голова), М.І. Сенченко, Т.І. Іжевська, С.О. Тарута, А.А, Пилипенко, С.М.Платонов, М.С. Платонов, М.Ю.Відейко, С.М. Ляшко, Н.Б.Бурдо
Редакційна колегія першого тому: М.Ю. Відейко, Н.Б. Бурдо. Т.1 703 с.
Редакціна колегія другого тому: С.М. Ляшко, Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. Т.2. 710
Видання здійснене за підтримки корпорації «ІНДУСТРІЙНА СПІЛКА ДОНБАСУ», ЗАТ «ПЕТРОІМПЕКС».
Київ 2004

“Енциклопедія Трипільської культури – одна із спроб створення у вітчизняній археології енциклопедичного наукового видання, присвяченого одній культурі. Вперше широкому загалу і громадськості пропонується понад 800 енциклопердичних статтей, в яких викладено історію відкриття і дослідження трипільської культури – однієї із хліборобських культур, що визначали розвиток світової цивілізації у VI-II тис. до н.е.”
Ляшко С.М. Передмова

“Досягнення Трипільської цивілізації, беззаперечно зіграли величезну роль у розвитку людства, а матеріальні свідчення, які дійшли до наших днів говорять про те, що саме Трипілля було колискою індоєвропейських народів.
Ми сподіваємося , що коли це видання і не відповість на всі запитання, які стосуються минулго рідної землі, то, принаймні, зробить перший невипадковий крок і трохи відкриє щільну завісу, яка приховувала від нас це минуле”

Сергій Платонов, Сергій Тарута. Вступне слово

Ініціятори видання Енциклопедії Трипільської Цивілізації

Платонов Сергій Михайлович Тарута Сергій Олександрович

Шедеври
ПЛАТАР.
Колекція старожитностей.
Фотоальбом.

За ред. Явтушенка І.Г. Видавці «Індустріальна Спідка Донбасу» і «Петроімпекс». Київ 2004.

Колекція історичних реліквій “Платар” створена зусиллями сучасних меценатів Сергія Платонова і Сергія Тарути. Вона налічує близько 5 тисяч унікальних пам’яток, які розповідають про глибинну і вагому історію нашої країни протягом 8 тисяч років. Лише висока культура і глибокий патріотизм спонукали наших сподвижників зібрати і зберегти для майбутніх поколінь такий вагомий знадібок.

Переважну більшість пам’яток люди мають змогу бачити вперше.

Особливе місце в колекції посідають пам’ятки трипільської культури. Знайомство з ними дає змогу зрозуміти, де, коли і хто закладав підвалини світової цивілізації, починав вирощувати хліб, одомашнювати тварин, плавили метал, будувати міста і селища. Тут також представлено значну кількість рідкісних, досі невідомих, високохудожніх виробів – грецьких майстрів, унікальних прикрас кіммерійців, скіфів, сарматів та інших племен і народів, які населяли територію сучасної України. Багата і різноманітна колекція римської доби, часів Візантії, періоду Київської Русі тощо.

ПЛАТАР
Колекція предметів старовини родин Платонових і Тарут.
Каталог.
Авт.кол.:Архипова Є.І., Відейко М.Ю., Клочко В.І., Клочко Л.С., Левада М.Є., Симоненко О.В., Стоянов Р.В.
Київ 2004.

Каталог приватної колекції старожитностей “Платар”, співвласниками якої є Голова наглядової ради ЗАТ “Петроімпекс” Сергій Платонов та Голова ради директорів корпорації “Індустрійний Союз Донбасу” Сергій Тарута, цікавий підбіркою унікальних предметів старовини від часів Трипільської цивілізації до Київської Русі. До видання увійшли описи близько девятисот експонатів збірки. Каталог є першим серйозним кроком по введенню у науковий обіг приватних зібрань старожитностей.