НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ (у 70-ліття смерти)

April 2, 2005

СВІТОВА НАУКОВА РАДА ПРИ СВІТОВОМУ КОНҐРЕСІ УКРАЇНЦІВ
НАУКОВЕ ТОВАРСТВО ім. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ
УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК У США
УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО
УКРАЇНСЬКА АМЕРИКАНСЬКА АСОЦІЯЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПРОФЕСОРІВ

ПРОГРАМА

Відкриття конференції
Любомир Винар
Голова Світової Наукової Ради СКУ

Слово-привіт
Лариса Залеська Онишкевич
Голова НТШ в Америці

ДОПОВІДІ

ПЕРША СЕСІЯ
Керівники:
Ася Гумецька (УААУП), Євген Федоренко (УВАН)

“Михайло Грушевський в українській історії”
Любомир Р. Винар
Президент УІТ

“Генеза та сучасний стан грушевськознавства”
Алла Атаманенко
Національний університет “Острозька Академія”

“Переяславська Рада у п’єсах М. Грушевського та інших письменників”.
Лариса Залеська Онишкевич
Голова Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці

ДРУГА СЕСІЯ
Керівник:
Любомир Винар (УІТ)

“Національні мотиви в прозовій творчості М.Грушевського”
Ася Гумецька
Президент Української Американської
Асоціяції Університетських Професорів

“Михайло Грушевський в оцінці сучасних істориків в Україні”
Анна Процик
Українська Вільна Академія Наук у США

“Феномен української козаччини в працях М. Грушевського”
Юрій Гаєцький
Українська Вільна Академія Наук у США

ДИСКУСІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖОК
Михайло Грушевський. Наша політика(2004)
Михайло Грушевський: 1866-1934-2004. Український Історик, том 41,2005

Під час конференції відбулася виставка праць Михайла Грушевського

Любомир Винар Алла Атаманенко
Лариса Онишкевич

Ілюстації до доповіді д-р Лариси Онишкевич

Таблиця:
Преяслав і переяславські договори у драмі
Таблиця:
Повісті про Переяславську Раду 1654 р.
Анна Процик Юрій Гаєцький
Юрій Гаєцький, Алла Атаманенко,
Анна Процик, Ася Гумецька і Любомир Винар