ПРЕЗЕНТАЦІЯ першого числа англомовного журналу української літератури Ukrainian Literature

December 11, 2004

У програмі приймали участь:
Лариса Онишкевич
Голова Наукового Товариства ім. Шевченка

Марта Тарнавська
голова Видавничої Комісії,
авторка бібліографічних покажчиків, видавець

Максим Тарнавський
головного редактора Ukrainian Literature,
професора Торонтонського Університету

перекладачі
Марк Андрейчак
докторант Торонтонського університуту

Анатолій Біленко
перекладач, члена Спілки письменників України

Уляна Пасічник
мовний редактора КІУС

Ярина Якуб’як
перекладач

Лариса Онишкевич

ЖУРНАЛ ПЕРЕКЛАДІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВЖЕ В ІНТЕРНЕТІ!

Подія історичної ваги: перше число англомовного журналу перекладів з української літератури виставлено вже в Інтернет! Сталося це в пам’ятний день 13-ої річниці Незалежности України. Це перший англомовний журнал, присвячений українській літературі, перший не тільки серед електронних публікацій, але перший за всю нашу історію. Чисто літературних англомовних журналів, присвячених англомовні українській літературі, досі не було: переклади появлялися вряди-годи на сторінках загальних журналів, в минулому найчастіше на сторінках щомісячників спонсорованих радянськими властями “Ukraine” і “Ukrainian Canadian” та видаваного в Лондоні українцями діяспори квартальника “Ukrainian review”. Великою рідкістю були невеличкі добірки української поезії (ще рідше – прози) в англо-американських чи канадських періодичних виданнях. Про потребу англомовного видання, присвяченого українській літературі, була мова на сторінках української преси вже раніше: ще 1987 року появилася у щоденнику “Свобода” стаття Марти Тарнавської п.н. “Потрібна фундація для перекладів з української літератури”, а 1990 року в київському англомовному журналі “Ukraine” надруковано інтерв’ю Роксолани Зорівчяк з Мартою Тарнавською під промовистим заголовком: “We need a world forum for Ukrainian writing” (Потрібний світовий форум для українського письменства). Побожні бажання, одначе, залишалися досі у сфері нездійснених мрій. Основними перешкодами були дві: не було фундації, тобто спонсора для такого видання, і не було редактора, охочого взятися за таку справу. Довголітні заходи створити періодичний міжнародний форум для української літератури почали набувати реальних рис тільки після того як Управа Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці, на рекомендацію своєї Видавничої Комісії, в січні 2001 року ухвалила призначити невелику дотацію для такого проєкту, і після того, як професор української літератури в Торонтському університеті, Максим Тарнавський, погодився – на громадських засадах – бути редактором такого журналу.

Головний редактор запросив до редакційної колеґії колеґ-літературознавців, членів НТШ, університетських професорів і перекладачів Марка Павлишина, Тараса Кознарського, Михайла Найдана і Аскольда Мельничука і ось після трьох з половиною років праці маємо перший плід їхнього труду. Видання називається UKRAINIAN LITERATURE: A JOURNAL OF TRANSLATIONS . Воно буде появлятися кожних 2 роки, з першого електронною, а згодом і друкованою на папері версією. Перше число журналу має 263 сторінки і включає прозові твори Валерія Шевчука, Емми Андієвської, Бориса Антогненка-Давидовича, Леоніда Мосендза, Спиридона Черкасенка, Євгенії Кононенко, Юрія Покальчука, Василя Га бора і Олександра Іранця, та поетичні переклади творів Тараса Шевченка і Павла Тичини. Перекладачами виступаються Ольга Рудакевич, Уляна Пасічник, Михайло Найдан, Анатолій Біленко, Світлана Кобець, Марко Андрейчик, Ярина Якуб’як, Тарас Кознарський, Марта Олійник і Марійка Качмар. Електронна версія журналу вже доступна читачам за двома адресами: www.shevchenko.org та www.ukrainianliterature.org . Журнал незабаром буде переданий друкарні і в недалекому часі відбудеться в НТШ перша громадська презентація друкованого варіянту першого числа.У нім крім перекладів є вступна стаття головного редактора та вибрана бібліографія Марти Тарнавської найновіших англомовних перекладів української літератури, які появилися окремими книжками від 2000 року.

М.Т.

Марта Тарнавська Максим Тарнавський

АНГЛОМОВНИЙ ЖУРНАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Заходами Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці появилося перше число періодичного збірника англомовних перекладів з української літератури. Це подія великої ваги, бо досі наша література такого дуже потрібного їй міжнародного форуму немала, переклади появлялися спорадично і випадково і не завжди були оптимальної якости. Англійська мова сьогодні – це справжня lingua franca – це мова міжнародного порозуміння для значної частини людей різних національностей. Що більше: міжнародному порозумінню сприяють сьогодні і поширені по всьому світу електронні мережі комунікації, отже англомовний збірник української літератури виставлений в Інтернет саме в день 13 річниці Незалежности України – має можливість стати справжнім міжнародним форумом для українського письменства.

Збірник називається UKRAINIAN LITERATURE: A JОURNAL OF TRANSLATIONS і знайти його можна під двома адресами: www.shevchenko.org або www.ukrainianliterature.org . Головним редактором збірника є професор Торонтського університету Максим Тарнавський, а йому допомагає редакційна колеґія, до якої увійшли професори – літературознавці Марко Павлишин, Тарас Кознарський, Михайло Найдан, і Аскольд Мельничук – всі члени НТШ. Ukrainian Literature виходитиме кожні два роки і матиме крім електронної також і друковану версію.

Перший випуск цього літературного видання включає переклади творів сучасних українських прозаїків: Емми Авдієвської, Валерія Шевчука, Євгенії Кононенко, Олександра Ірванця, Василя Ґабора, Юрія Покальчука, а також зразки творчости Бориса Антоненка-Давидовича, Леоніда Мосендза і Спиридона Черкасенка. Поезію рипрезентують добірки віршів Тараса Шевченка і Павла Тичини. Праця цілої плеяди перекладачів, що до неї належать крім двох членів ред-колеґії Михайла Найдана і Тараса Кознарського, ще Ольга Рудакевич, Анатолій Біленко, Світлана Кобець, Марко Андрейчик, Ярина Якуб’як, Марта Олійник і Марійка Качмар, проходила крізь уважну редакцію Уляни Пасічник – а це причинилося до високої якости і натуральности англійської мови перекладених текстів. Домінує у збірнику проза: третину змісту займає роман Валерія Шевчука “Око прірви”, що його закінчення буде в наступному числі. Вступна стаття головного редактора висловлює надію, що періодичний збірник Ukrainian Literature буде тим позитивним зворотом, що принесе кінець легковажному ставленню до перекладів з української літератури і до виходу цієї літератури на міжнародну арену.

Ярина Якуб’як, Марк Андрейчак, Максим Тарнавський, Уляна Пасічник, Анатолій Біленко