Видання Наукового Товариства ім. Шевченка

June 1, 2004

Історія, політологія, філософія

R. Lindheim and G. S. N. Luckyj. TOWARDS AN INTELLECTUAL HISTORY OF UKRAINE. U of Toronto Press & Shevchenko Scientific Society. Toronto-Buffalo-London, 1996. 420 pp.
$ 30.00

Hunczak, Taras. UKRAINE AND POLAND IN DOCUMENTS. 1918-1922. T.1, 2. Shevchenko Scientific Society. New-York-Paris-Sydney-Toronto, 1983.
$ 30.00

Isajiw, Wsewolod. SOCIETY IN TRANSITION. anadian Scholars Press, Toronto, 2003. 434 pp.
$30.00

Сохань, Павло et al. (ред.).ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА. Київ, Смолоскип, 2003. 885 с.
$ 30.00

Прокоп, Мирослав.НАПЕРЕДОДНІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (Наукове Товариство ім. Шевченка. Бібліотека Українознавства. Т 62). Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто-Львів, 1993. 646 с.
$ 20.00

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ. Київ. Університетське видавництво “Пульсари”, 2002. 244 с.>br>$ 20.00

Твори Т. Шевченка та праці про його творчість

Яцюк, Володимир. МАЛЯРСТВО І ГРАФІКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Київ, Рада, 2003. 368 с.
$ 30.00

КОНКОРДАНЦІЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Упорядники О. Ільницький та Ю.Гавриш. Т. 1, 2, 3, 4.
$150.00

СВІТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Т.1, 2. Редактори Лариса Онишкевич, Л. Рудницький, Б. Певний, Т. Гунчак.
Т.1- $ 25.00; Т.2 -$35.00

Шевченко, Тарас. КОБЗАР/ KOBZAR. (Ukrainian-Spanish) Trans. Leonid Holotsvan. Київ, Всесвіт, 2003. 237 с.
$ 15.00

Zaitsev, Pavlo. TARAS SHEVCHENKO: A LIFE. U of Toronto Press, 1988. 284 pp.
$ 20.00

Літературознавство. Мовознавство

Зубрицька, Марія. АНТОЛОГІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ. 2-e видання, доповнене. Львів, Літопис, 2002. 832 с.
$ 30.00

Коцюбинська, Михайлина. МОЇ ОБРІЇ: В 2 т. Київ, Дух і Літера. 2004. Т.1 – 336 с., Т. 2 – 386 с.
$ 30.00

ЛИСТИ ДО МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Упорядкування та коментарі В. Мазного. Вступна стаття Валерія Шевчука. Київ, Українські Пропілеї. Т.1, 2, 3.
$ 30.00

Павлюк, М., Робчук, І. УКРАЇНСЬКІ ГОВОРИ В РУМУНІЇ. Едмонтон-Львів-Нью-Йорк-Торонто, 2003. 784 с.
$ 30.00

Ясінський, Б. ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК: ПОКАЖЧИК ЗМІСТУ, Т.1-109,1898-1932. (Наукове Товариство ім. Шевченка, Т. 213). Київ-Нью-Йорк, 2000. 541 с.
$ 30.00

Медицина

Ганіткевич, Я. УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ-ВЧЕНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ТА ЇХНІ НАУКОВІ ШКОЛДИ: БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ТА БІБЛІОГРАФІЯ. Львів, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2002. 540 с.
$ 30.00

Ганіткевич, Я. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ В ДАТАХ ТА ІМЕНАХ. Львів, 2004. 368 с.
$ 30.00