Презентація нових видань

February 19, 2004

О 5:00 по пол. в будинку НТШ-А відбудеться презентація видань членів Товариства та видань, спосорованих НТШ-А, в якій прийматимуть участь:
д-р Тарас Гунчак, д-р. Ярослав Пеленський, д-р Володимир Трембіцький, проф. Марта Трофименко, д-р. Іван Головінський, Марта Тарнавська, проф. Андрій Даниленко.

Список видань, які презентуватимуться:

Ukraine. The Challenges of World War II. Ed. T. Hunchak, D. Shtorhryn. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford, University Press of America, Inc. 2003. 420 p.

Вячеслав Липинський. Повне зібрання творів, архів, студії. Гол. ред. Я.Пеленський. Київ-Філадельфія. Східноєвропейський Дослідний Інститут ім. В.К. Липинського (США), Смолоскип, 2003. 960 с.

Переяславська Рада 1654 року: історіографія та дослідження. Гол.ред. П.Сохань, редколегія Я. Дашкевич, І.Гирич, Я. Федорук, Л. Залеська Онишкевич та ін. Київ. Смолоскип, 2003. 890 ст.

Трембіцький, В. Національний гимн “Ще не вмерла Україна” та інші гимнові пісні. Львів. Наукове Товариство ім. Шевченка, 2003. 174 с.

Holowinsky, Ivan. Exceptional Learners. Charles C Thomas Publisher Ltd. Springfield, IL, 2001. 244 p.

Головінський, Іван. Педагогічна психологія. Київ, Аконіт, 2003. 288 с.

Society in Transition. Social Change in Ukraine in Western Perspectives. Ed. By Wsevolod W. Isajiw. Toronto, Canadian Scholars Press, Inc. 2003, 434 p.

Яцюк, В. Малярство і графіка Тараса Шевченка. Київ. Рада, 2003. 368 с.

Даниленко, А.І. Предикати, відмінки і діатези в українській мові: історичний і типологічні аспекти. Харків. Око, 2003. 512 с.

Шевченко, Тарас. Кобзар.Kobzar.Вибрані поезії /Poesias escogidas. Київ. Видавничий дім “Всесвіт”, 2003. 238 с.