Можливості Церкви у сучасному українському суспільстві проф. Мирослав Маринович віце-ректор Українського Католицького Університету, директор Інституту релігії та суспільства

September 13, 2003

проф. Мирослав Маринович у

У Науковому Товаристві ім. Шевченка з доповіддю “Можливості Церкви у сучасному українському суспільстві” виступив професор Мирослав Маринович – проректор Українського Католицького Університету (Львів). У доповіді йшлося про внутрішньоцерковні проблеми, релігійне життя в Україні та можливості Церкви у супільному житті, які, на думку п. Мариновича, випливають із сучасного політичного та духовного стану українського суспільства. На глибоке переконання доповідача Церква в Україні повинна впливати саме на духовний розвій кожної особистості і не оминати болючих проблем загальнонаціонального характеру. Запитання, які поставили у дискусії присутні на доповіді, свідчать про зацікавлення у діяспорі станом справ релігійного життя та можливості Церкви в Україні.

Лариса Онишкевич, Василь Некифорук та Василь Махно

Пан Василь Некифорук подарурав для бібліотеки НТШ-А 2-й том збірника ГОРОДЕНКІВЩИНА

Джон Курі, президент УКОФ, Ольга Кузьмович, Д-р Володимир Рак та д-р Василь Махно