НОВІ ІСТОРИЧНІ ТА АРХЕОЛОГІЧНІ ВІДКРИТТЯ В БАТУРИНІ Проф. Володимир Мезенцев, археолог з Торонта СЕНСАЦІЙНІ ЗНАХІДКИ УКРАЇНСЬКИХ МАТЕРІЯЛІВ (НТШ, УПА тощо) В ПОЛЬЩІ (Інформаційне повідомлення) Євген Місило, директор Центру “Український архів”

December 11, 2002

Доповідає
проф. Володимир Мезенцев

Доповідач, проф. Володимир Мезенцев, один з керівників українсько-канадської археологічної експедиції у Батурині, ознайомив з результатами історичних, археологічних і архітектурних досліджень столиці козацько-гетьманської держави на Лівобережній Україні ХVII-XVIII ст., проведених 2002 р. Він розповів про славну і трагічну історію цього міста, його ремесло, міжнародну торгівлю, архітектурні та мистецькі пам’ятки, про нищівне розорення гетьманської столиці російськими військами 1708 р., а також про діяльність видатних гетьманів Івана Мазепи та Кирила Розумовського у світлі останніх дослідів. Лекцію було ілюстровано документальним відеофільмом та численими прозірками.

демонструється фільм “БАТУРИН”

Розкопоки у Батурині провадятя з 2001 р. українськими і канадськими археологами і істориками з університетів м. Чернігова (Україна) та Понтифікального Інституту Середньовічних Студій (Торонто) і університету Торонто в Канаді. Цей археологічний проєкт та створення двох професійних документальних фільмів українською мовою з історії, археології, архітектури і мистецтва гетьманської столиці спонсорується Канадським Інститутом Українських Студій та Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці. Закінчується виготовлення третього англомовного відеофільму з цієї теми. Розкопками керує д-р Володимир Коваленко, завідуючий відділу археології та історії України Чернігівського університету. Його заступником є проф. Володимир Мезенцев, археолог з університету Торонто. Фінансами археологічної експедиції завідує проф. Мартин Дімнік з Понтифікального Інституту Середньовічних Студій, який адмініструє фондами, зібраними як пожертви від українських організацій, інституцій та приватних осіб у ЗСА та Канаді.

Проф. В.Мезенцев ілюструє свій виступ прозірками Керівники експедиції

Проєкт розкопок у Батурині та публікація їх матеріялів залежить від підримки українських наукових установ та громад у Північній Америці. Тих, хто бажає підтримати цей проєкт, ласкаво просимо надіслати Ваші чеки з пожертвами за адресою:

Re: Baturyn Project

Цей Інститут надішле посвідки для сплачування податків за Ваші пожертви за адресою, вказаною на Ваших чеках. Тих, хто бажає купити документальний відеофільм про історію Батурина та його розкопки чи дістати інформації про цей проєкт, ласкаво прошу звернутись до продюсера фільму проф. Володимира Мезенцева за телефоном (416) 766-1408 чи електронічно: v.mezentsev@utoronto.ca Дуже дякуємо за підтримку дослідів гетьманської столиці.

п. Євген Місило

СЕНСАЦІЙНІ ЗНАХІДКИ УКРАЇНСЬКИХ МАТЕРІЯЛІВ(НТШ, УПА тощо) В ПОЛЬЩІ
(Інформаційне повідомлення)

Євген Місило, директор Центру “Український архів”


З коротким інформаційним повідомленням про знайдені українські матеріяли в ахрівах Польщі виступив п. Євген Місило, директор Центру “Український архів”. Він повідомив, що очолюваний ним Центр опрацьовує велику кількісь документів Наукового Товариства ім. Шевченка, УСС, УПА та інші цікаві документи.

д-р Орест Попович п.Микола Турецький
Анна Байлак та Оксана Радиш
п.Вишневський, п.Місило та п.Турецький д-р Тарнавський та д-р Прокоп