Вечір, присвячений 20-річчю Чорнобильської трагедії: доповідь “Чорнобиль в українській літературі” д-р Лариса Онишкевич, та співдоповідь д-р Тамари Гундорової

April 29, 2006


Лариса Онишкевич

CHORNOBYL IN UKRAINIAN LITERATURE IS ANALYZED AT THE SHEVCHENKO SOCIETY

NEW YORK – As part of its program commemorating the Chornobyl Disaster of 1986, the Shevchenko Scientific Society (NTSh) presented on April 29 two lectures. One by the society’s president, Dr. Larissa Zaleska Onyshkevych, titled “The Chornobyl Disaster as Reflected in Ukrainian Literature”, with special emphasis on Vasyl Barka’s “The Wormwood Star”. The other, by Tamara Hundorova of Kyiv, a corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine (NANU) and head of the Section on Literary Theory at the Institute of Literature of NANU. The program was chaired by Prof. Vasyl Makhno.

Dr. Onyshkevych, who has published many articles on the subject of Chornobyl in poetry and prose, first provided a short commentary on some well-known works in the two genres, stressing their common elements.

The main focus of her lecture was the genre of drama, which, in her opinion, usually serves as a mirror of a society’s concerns. There are two dramatic works about the Chornobyl disaster. Vasyl Barka’s dramatic poem “The Wormwood Star” (“Zirka Polyn”), written in New Jersey, and Viktor Lysiuk’s “Wormwood” (“Polyn”), written in Kyiv. The first is in the style of an epic lament, or threnody, while the latter is subtitled “A Rhapsody”, said the lecturer.

Similarly to the writers in other genres, both of them have incorporated certain elements from the Apocalypse or Revelation of St. John the Divine, which mentions the wormwood star (wormwood in Ukrainian is “polyn”, which is a synonym for the “chornobyl” plant). According to Dr. Onyshkevych, both dramatic poems employ apocalyptic demonic archetypes, discussions of the need for penance, sacrifice, redemption, and a promise of salvation. While Barka’s work does not have any expressions of contrition, Lysiuk’s dramatic poem does, and it also hints at periods of cyclical rebirth as well as hope for the future. What is very significant is the fact that none of the works on Chornobyl in any of the genres ever calls for revenge on the guilty parties who caused the disaster, concluded Dr. Onyshkevych.

Next to speak was Dr. Hundorova, who is the author of a 2005 book “The Chornobyl Library: Ukrainian Literary Postmodernism” (in Ukrainian). Her focus was the post-Chornobyl situation in Ukrainian literature, which was changed by that tragedy. In Dr. Hundorova’s opinion, the Chornobyl disaster has created a boundary between Soviet literature and the literature of the modern era. After that tragedy, any type of pathos would seem inopportune, concluded the lecturer.

The NTSh library held an exhibit (April 24 through May 7) of selected publications dealing with the technical aspects of the Chornobyl disaster as well as works of Ukrainian literature reflecting that event.

NTSh Press Group

Тамара Гундорова

ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТЕМА В НТШ-А

У двадцяту річницю Чорнобильської трагедії у Науковому Товаристві ім. Шевченка відбулася доповідь голови Товариства д-р Лариси Онишкевич та співдоповідь д-р Тамари Гундорової (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Київ). Після Чорнобиля змінилася не тільки Україна, але й світ, змінилося також мистецтво та його функція. Власне, українська література в післячорнобильську добу змінила не лише свої питомі ознаки, а почала розмовляти з читачем мовою правди.

Українська поезія майже миттєво відреаґувала на чорнобильську трагедію (зокрема поеми І. Драча. Б. Олійника, вірші Н. Білоцерківець, В. Герасим’юка, І. Римарука та ін.), висловлюючи Правду своєрідними архетипами. До речі, з уривків з поеми Білоцерківець “Травень” розпочалися доповіді.

Про чорнобильські теми в поезії та прозі д-р Л. Онишкевич не однораз писала у наукових та публіцистичних працях, то цього разу вона звернула увагу на жанр драми, який, зазвичай, глибше відзеркалює важливі теми і душевні переживання спільноти у даний час. Саме тому, тема Чорнобиля у драматичних творах Василя Барки “Зірка Полин” та Віктора Лисюка “Полин” становила предмет літературного аналізу у доповіді д-р Л. Онишкевич. На думку доповідачки, твори, які вона вибрала для аналізу, не поодинокі в українській літератури; у творі Василя Барки присутні сильні паралелі до біблійного тексту “Одкровення від св. Івана”, в якому згадується Зірка Полин, або рослина чорнобиль. Натомість у драматичній поемі В. Лисюка виразно звучить заклик до “відкриття себе”, покаяння і жаль за гріхи
Д-р Л. Онишкевич визначила і показала широкі інтертекстуальні, архетипні топоси, апокаліптичні візії, якими сповнені аналізовані тексти В. Барки і В.Лисюка.

Д-р Тамара Гундорова, котра видала книжку “Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн” (Київ. Критика, 2005), по суті, презентувала основні ідеї, які вона виклала у монографії. Д-р Гундорова також схильна уважати, що післячорнобильська бібліотека в українській літературі має одночасно специфічні та особливі риси, котрі позначені постмодерністськими пошуками сучаної літератури.
Тема Чорнобиля – не тільки тема української літератури, але й нова точка відліку новітньої епохи.

Пресова група НТШ-А