Чим є сучасна Україна і чи можливі там зміни? Юрій Мацієвський, (Острог, Україна)

March 3, 2012


Юрій Мацієвський

Юрій Мацієвський, завідувач катедри політології Національного університету “Острозька aкадемія”, Фулбрайтівський стипендіят 2011/2012

3 березня 2012 року в будинку НТШ-А у Нью-Йорку відбулася доповідь кандидата політичних наук, завідувача катедри політології Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, Україна), Фулбрайтівського стипендіята 2011/2012, доцента Юрія Мацієвського. Тема його доповіді «Чи можлива зміна влади в Україні у 2012 році?» була присвячена трансформації політичної системи в Україні після здобуття незалежности і викликала значний інтерес членів української спільноти.

На думку доповідача, особливості сучасного становища в Україні дозволяють аналізувати її у запропонованих західнім політологом Ендрю Вільсоном термінах «immobile state» – нерухома, застигла держава. А наспраді Україна мусила б утверджуватися як перехідне суспільство, що рухається від пізньорадянського авторитаризму до утвердження демократичних норм життя. Натомість, – вів далі Юрій Мацієвський, – за останні роки політичне становище в Україні істотно погіршилося, особливо це стосується царини людських прав. Передвиборна програма нинішнього Президента містила згадки про 21 системну реформу, жодну з них досі не зреалізовано, – ствердив острозький дослідник.

За словами лектора, Україна опинилася у своєрідній пастці («institutional trap»), коли неписані норми є сильніші за писані правила. Образно кажучи, замість створити ринкову економіку, Україна всього лишень здійснила перехід «від плану до клану». Сучасна правляча верхівка природно не може відмовитися від джерел ренти, тим то й нездатна реформуватися. Умовою виходу з цієї пастки Юрій Мацієвський вважає створення «широкої коаліції», що чинила б внутрішній тиск на уряд. В окремих пострадянських країнах (передусім країнах Балтії, в Грузії) це стало можливим, особливо коли ще діяла хоча б одна з двох умов: 1) реальна зовнішня небезпека, 2) відсутність природних ресурсів. У цих країнах навіть виникла показова приказка «Ціна незалежности – одна зима без газу», – нагадав слухачам лектор.

Під цим оглядом Юрій Мацієвський проаналізував далі динаміку ціноутворення на основні енерґоносії і наголосив на зловживанях, які в цьому зв’язку допускають головні постачальники вуглеводнів у Москві. На переконання доповідача, вихід України з нинішнього безвідрадного становища можливий передусім через «шок», але коли він станеться і як поведуть себе владні еліти, передбачити неможливо. Доповідь була добре структурована, виклад відзначався стрункою логічною послідовністю, сприйняття змісту істотно полегшувалося демонстрованими на екрані тезами та ілюстраціями. Наприкінці лекції запитань було багато, полемічна доповідь нікого не могла залишити байдужим.

Пресова група НТШ-А