Записки НТШ у Бібліотеці НТШ-А у Нью-Йорку

October 17, 2002

НТШ – це найстарше, довший час єдине і провідне українське Наукове Товариство, яке постало в 1873 року у Львові під проводом Олександра Кониського. Розуміючи вагу українського наукового слова, 1892 року Товариство видало перший том Записок НТШ. Саме від цього часу починає виходити цей найбільш репризентативний орган української науки. Від 1890 редактором Записок НТШ був Михайло Грушевський. За час його керівництва від 1895 до 1913 року вийшло 120 томів.
Під час російської окупації в 1914-15 роках діяльність НТШ була заборонена. У роки польської окупації Західної України 1915-1939 розвиток наукової праці був послаблений, хоч Записки продовжували виходити.
У 1940-44 роках під час більшовицької окупації західно-українських земель Наукове Товариство імені Шевченка було ліквідовано. Від 1947 року діяльність НТШ відновлено на еміграції в Західній Німеччині, а згодом – в Америці.

В бібліотеці НТШ-А в Нью-Йорку зберігаються такі томи

Наукове Товариство імені Шевченка:
Записки
т. 39-68, 1901-05;
т. 77-82, 1907-08;
т. 84-87, 1908-25;
т. 93-94, 1910;
т. 99, 1930;
т. 132-146, 1922-27;
т. 151-169, 1937-62;
т. 171-179, 1961-65;
т. 181-182, 1966-67;
т. 185-187, 1969-76;
т. 189-225, 1975-93;
т. 227-230, 1995;
т. 232, 1996;
т. 234-235, 1997-98;
т. 237-238, 1999
т. 241-242, 2001

Також зберігаються такі фрагменти Записок:

т. 21, 1898;
т. 58, 1904;
т. 78, 1907;
т. 91, 1909;
т. 112, 1912;
кн. 6, 1913;
т. 147, 1927;
т. 150, 1929;

Львів – Нью-Йорк