Презентація книги Проф. Пилип Гайда. Пройдений шлях. Спогади 1892-1952. Київ, Смолоскип, 2014

April 16, 2016


Д-р Анна Процик
«Історичне тло до періоду перебігу подій,
що відображені у спогадах»

Ігор Гайда, Дійсний член НТШ
«Спогади про батька»

Рома Гайда
«Про історію написання спогадів та підготовку їх до видання»

Унікальні спогади уродженця Тернопільщини,
професора Пилипа Гайди (1892 -1989). Це документальне спогадування дозволяє нам побачити величезний зріз української історії.

ГАЙДА Пилип (Pylyp Hayda), педагог, учасник визвольних змагань, громадський дiяч; н. 24.9.1892 в с. Пронятин Tернопiльського пов., Гал., п. 30.8.1989 в Детройтi, там і похований. 1905-12 вчився в Тернопiльськiй Клясичнiй Гiмназiї, студiював у Львiвському а після вiйни в Ґрацському (Австр.) університетах, де вивчав ґерманiстику та славiстику. Під час 1 свiт. вiйни – старшина австрійської армiї, 1915 попав у російський полон, який відбував у таборі для військовополонених у Ташкентi (Сер. Азiя). 1917 приїхав до Києва, зголосився до УСС. 1918 працював в Українському Мiністерствi Освiти, а потiм повернувся до Гал. i вступив до УГА. Учасник багатьох походiв, включно з “чотирикутником смерти”. 1921-22 потрапив в польський полон. 1926-33 викладав нiм. мову в Укр. Тернопiльськiй Гiмназiї, згодом працював в польських гiмназiях, а 1941-44 знову в українській гiмназiї. 1944 виїхав на емiґрацiю до Нiмеччини де працював вчителем в українських гiмназiях в Карлсфельдi й Берхтесґаденi. З 1949 мешкав у Детройтi, вчителював у школах українознавства, спiвпрацював в освітніми та ветеранськими організацiями.

Василь Маркусь (Енциклопедія Українсько Діяспори. Т.1, Книга 1 (А-К)


Пилип Гайда “Пройдений шлях»

(щоби переглянути презентацію просимо натиснути тут)

Ігор Гайда
Анна Процик
Рома Гайда