Священні символи України: від палеоліту до сучасности Ярослави Ґеруляк

May 7, 2011


Ярослава Ґеруляк

7 травня 2011 року доповідачем в лекційній залі Наукового товариства ім. Шевченка в Ню Йорку була маґістер історії мистецтва Університету Нортвестерн (Чикаґо) Ярослава Ґеруляк. Вона виступила з лекцією на тему «Священні символи України: від палеоліту до сучасности». Перед початком лекції модератор програми Василь Махно ознайомив присутніх із творчою біографією Ярослави Ґеруляк, стисло охарактеризував її здобутки як мистецтвознавця, маляра і науковця, згадав про її численні мистецькі виставки в різних містах світу і вказав на мистецьку кераміку як на улюблений жанр мисткині.

Під час дискусії Ярослава Ґуруляк і Пані Романишин

Мандрівкою в минуле назвала свою розповідь Ярослава Ґеруляк і розгорнула на екрані численні прозірки творів ужиткового мистецтва, знайдених різними дослідниками на території України. У переважній більшості це були зображення людей, створені у період від початку епохи палеоліту і протягом наступних століть. Усі ці і багато інших подібних творів мистецтва допомагають нам відповісти на питання «хто ми є» і «звідки походимо», – наголошувала доповідачка. Найбільшу увагу Ярослава Ґеруляк приділила зображенням жінок епохи трипільської культури.

Ярослава Ґеруляк

Найбільший інтерес присутніх викликали знахідки, які відносяться до Мізенської стоянки на території сучасної Чернігівщини. Серед жіночих статуеток багато таких, що виготовлялися з бивнів мамута. Вони несуть певні типологічні риси, і їх можна по-різному клясифікувати на основі подібностей та розбіжностей. Зображення жінок часто включають елементи фавни: крила птахів, хвости риб тощо. Вражає подібність цих зображень із традиційними елементами української вишивки, – численні підтвердження цьому на прозірках виглядали надзвичайно переконливо. Чисто жіночим винаходом Ярослава Ґеруляк вважає і антропоморфні керамічні горщики. Зацікавлена авдиторія, яку того вечора складали не тільки члени НТШ-А, але й численні гості, тепло вітала доповідачку і ставила їй багато запитань.


Презентація
©НТШ-А