Презентація першого тому з Повного Зібрання Творів Пантелеймона Куліша Серія Листи , Видавництво “Критика”

May 6, 2006


“Пантелеймон Куліш є центральною, ключовою
постаттю в становленні модерної української літератури
і культури і водночас – рушієм і засновником новітньої
української інтелектуальної, критичної думки
та тих вимірів національної свідомости, які на ній будуються.”

Григорій Грабович

Григорій Грабович Олесь Федорук

Проф. Гарвардського університету Григорій Грабович, директор Інституту Критики, голова редколегії Повного зібрання творів Пантелеймона Куліша. Виступив із вступним словом.

Д-р Олесь Федорук, упорядник тому, науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, член редколегії редколегії Повного зібрання творів Пантелеймона Куліша. У свому виступі закцентував увагу присутніх на кризі, яка існує в сучасній українскій гуманітарній науці, зумовленій відсутністю сучасних науково-критичних й академічних видань українських клясиків. Зусиллями кількох поколінь вчених ми маємо базові видання багатьох клясиків ХІХ–ХХ ст. (Франка, Лесі Українки, Нечуя-Левицького, Коцюбинського, Панаса Мирного, Квітки-Основ’яненка та ін.), проте переважна більшість з них сьогоднішні наукові потреби не задовільняє.

Ці видання, підготовлені в 1960–1980-ті роки, часто-густо були цензуровані, реальний коментар у них був обмежений й відбивав реалії тогочасної совітської системи. За роки незалежності Академія наук, на жаль, не спромоглася виробити чіткої програми з оновлення видань, їх підготовки на якісно новому рівні, зокрема, не здійснювалася й далі не здійснюється підготовка фахівців-текстологів. За цих умов Інститу Критики розпочав безпрецендентний за своєю масштабністю проект Повного видання творів Пантелеймона Куліша, потреба у якому давно назріла.

Видання має академічний характер – тексти у ньому подано якнайповніше з варіантами, науковий апарат складається з поглибленого коментаря й різноманітних допоміжних покажчиків. Видання складатиметься з серій: «Художні твори», «Переклади та переспіви», «Наукові праці. Публіцистика», «Щоденник. Подорожні нариси. Спогади», «Листи», «Мистецька спадщини». Кожна із серій має від одного до десяти томів (листи). У свому виступі п. Федорук розповів про труднощі у підготовці зібрання творів, зокрема, – недостатню опрацьованість джерельного матеріалу. Образно кажучи, вслід за Віктором Петровим, Куліша можна вважати й далі «архівним письменником», себто чимала частина його творчої спадщини ще не оприлюднена, або ж «похована» у виданнях, нині раритетних і не доступних широким колам читачів. Промовистим є той факт, що третину листів у першому томі надруковано вперше, і приблизно таке саме співвідношення друкованих і недрукованих текстів буде у всіх томах цієї серії.

Григорій Грабович та Олесь Федорук

Ще один кричущий факт.
Загальновідома історична праця Куліша «История воссоединения Руси», яку автор після першого видання у 1870-х роках наприкінці життя істотно переробив й доповнив, побільшивши з трьох до дев’яти (!) томів, проте не встиг видати, так і спочиває в архіві.

Торкаючись змісту першого тому листів, п. Федорук детально розповів про три контекти, які наскрізно проходять і через цей том, і через усю Кулішеву творість: український, російський і польський. Разом з томом Кулішевих листів проф. Грабович і д-р Федорук презентували також ілюстрований Каталог виставки «Пантелеймон Куліш». Виставка відбулася у січні цього року в Києві у Національному музеї Тараса Шевченка з нагоди презентації цього видавничого проекту й разом із презентацією здобула значний резонанс.

Під час дискусії

Анна Процик Вірляна Ткач
Василь Махно, Лариса Онишкевич, Григорій Грабович, Олесь
Федорук і Орест Попович