“Русифікація в Україні: традиції та іновації” Юрій Шевчук, Нью-Йорк

February 25, 2012


Доповідь з нагоди виходу друком нового підручника “Українська для початківців” (Hippocrene Books, New York, NY.)

Юрій Шевчук

Юрій Шевчук, кандидат філологічних наук, маґістр політичних наук (Нова школа суспільних досліджень у Н.Й.) лектор української мови у Колюмбійському університеті, засновник і директор Українського кіноклюбу при Колюмбійському університеті

25 лютого 2012 року в Нью-Йорку в центральному будику Наукового Товариства і м.Шевченка в Америці відбулася доповідь кандидата філологічних наук, маґістра політичних наук (Нова школа суспільних досліджень у Н.Й.), лектора української мови у Колюмбійському університеті, засновника і директора Українського кіноклюбу при Колюмбійському університеті, Юрія Шевчука. Тема його виступу «Русифікація в Україні: традиції та іновації» була пов’язана зокрема і з виходом друком його підручника «Українська мова для початківців» (Hippocrene Books, 2011, New York, NY). Таке поєднання дозволило доповідачеві торкнутися широкого кола питань, починаючи від функціонування української мови як державної і до методики її викладання чужоземним студентам.

На думку Юрія Шевчука, повна байдужість сучасної влади в Україні до питань розвитку української мови як державної призводить до розмивання української мови як цілісної системи – особливо в її лексичному та фразеологічному фонді. Те, що офіційна українська мова тривалий час була лише тінню упривілейованої російської, має своїм наслідком масове вживання в українській виразів і зворотів, внутрішньо їй не властивих. «Внаслідок цього вживання нашої мови у багатьох ЗМІ нагадує пересування інваліда на котурнах», – так образно схарактеризував становище доповідач, проілюструвавши свої твердження багатьма явищами із сучасної мовної практики.

Юрій Шевчук зупинився далі на проблемі чужомовних запозичень. Запозичення, передусім з англійської, навально проникають практично в усі мови світу. Для мови української неорганічним та згубним є, однак, те, що англійські запозичення з відомих соціолінгвістичних причин дуже часто проникають не безпосередньо, а через російську мову – з копіюванням усіх фонетичних та семантичних перекручень, яких це запозичення зазнало – системно чи випадково – під російським упливом. Доповідач наводив промовисті приклади таких перекручень, чим дуже зацікавив авдиторію.

З подальшої розмови про новий підручник присутні дізналися про те, що книжка належить до найновішого покоління лінґвістичних посібників. У ній застосовано нові підходи до складання практичних вправ, зарядження ілюстратичного, краєзнавчого матеріялу, а найголовніше – створено електронну версію книжки, яку кожний, хто хоче, може знайти в інтернеті і, наслідуючи досвідчених дикторів, вивчати українську мову самостійно. Юрій Шевчук також зробив відповідні порівняння своєї праці з популярними підручниками української мови авторства Тетяни Молодід, Ніни Тоцької, Асі Гумецької, інших відомих методистів. На закінчення підручник Юрія Шевчука з авторською присвятою жваво розкуповували присутні.