РІЧНІ ЗВІТНІ ЗБОРИ НТШ в АМЕРИЦІ Фоторепортаж

May 15, 2004


ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ: 1:00-2:00
ЗВІТНІ ЗБОРИ 2:00-4:30

Програми Звітних Зборів

1. Питання до писемних звітів
2. Представлення окремих питань
/проблем поодиноких діловодів
3. Справи Статуту
4. Справа добудови будинку
5. Електронна інформація про НТШ
6. Видання НТШ: ЕУД та інші
7. Різне


ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

МАТЕМАТИЧНО-ФІЗИЧНО-ТЕХНІЧНА

НАРИС РОЗВИТКУ НЕЛІНІЙНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В 2-ій ПОЛОВИНІ 20-го СТОЛІТТЯ
Володимир Петришин (проф.емерітус)
Департамент математики, Ратґерський університет, Нью Брансвік, Нью Джерзі

АБСТРАКТ

В цій доповіді розглянется коротко розвиток нелінійного функціонального аналізу, топологічного ступіня для різних нелінійних операторів, та конструктивних методів для розв’язки операторних і диференціяльних рівнань. Зокрема розглянется коротко історія розвитку теорії монотонних, згущувальних і А-властивих операторів та їх взаїмовідношення.

САМО-ОРГАНІЗАЦІЯ І САМО-РЕГУЛЯЦІЯ: МОДЕЛІ, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ
В. Гафійчук,
Інститут Прикладних Проблем Механіки і Математики, Націанальна Академія Наук України
АБСТРАКТ

Доповідь присвячена математичному моделюванню нелінійних систем. Розглядаються загальні властивості систем, в яких проявляються явища само-організації. Як приклад аналізуються декілька математичних моделей, досліджуються розвязки цих систем і методи їх знаходження. Також розглядаються математичні моделі систем природи з властивостями само-організації і само-регуляції.


МИСТЕЦТВОЗНАВЧА І МУЗИКОЗНАВЧА

Дискусії про пляни Секції на 2004/2005 рр


ФІЛОЛОГІЧНА

Перспективи і пляни Філологічної Секції


ІСТОРИКО-ФІЛОСОФІЧНА ТА СУСПІЛЬНИХ НАУК

Проблеми сучасної України


МЕДИЧНО-БІОЛОГІЧНА

Дискусія про пляни

Члени Управи НТШ та гості

Засідання Управи

Засідання та робочі зустрічі членів наукових Секцій

Роман Андрушків і Лариса Онишкевич Володимир Гафійчук,
Інститут пркладних проблем механіки і математики НАН України
Роман Воронка і Ярослав Заліпський Лариса Онишкевич, Ася Гумецька і Марта Тарнавська
Члени Філологічної Секції Тарас Гунчак, Ярослав Пеленський і Юрій Слюсарчук

Володимир Кушнір і Дарія Дика Президія Зборів:
Юрій Слюсарчук, Роман Андрушків, Лариса Онишкевич і Святослав Трофименко
Ася Гумецька і Уляна Старосольська Донна Чехович
Володимир Петришин Ольга Кузьмович і Мирослава Знаєнко

Володимир Трембіцький і Андрій Шуль Іван Зорич і Світляна Андрушків

Лариса Онишкевич, Роман Базидевич (Львів) і Юрій Слюсарчук Роман Андрушків і Роман Базилевич
Мирослава Знаєнко, Лариса Онишкевич, Ася Гумецька, Світляна Андрушків і Зірка Воронка Виставка-продаж видань НТШ
Роман Андрушків, Володимир Гафійчук