Дивізія “Галичина”: історичний контекст і сучасні питання

November 4, 2023

Мирослав Шкандрій

В історичній науці та в інтелектуальному дискурсі час до часу зринають питання, які набувають суспільного розголосу. Нещодавно такого розголосу набула тема військового формування Другоїсвітової війни—Дивізії «Галичина». Професор М. Шкандрій присвятив цій темі ґрунтовну монографію In the Maelstrom: The Waffen SS “Galicia” Division and Its Legacy (McGill-Queen’s University Press, 2023). Під час доповіді науковець з’ясує генезу створення Дивізії, її участь у військових діях, відмежувавши строгі історичні факти від пропаганди та, зокрема, відповість на питання, над яким полемізує чимало істориків: Чому молодь зголошувалася до Дивізії? Чому назва Ваффен-СС? Була це українська чи німецька армія? Чи можна уважати дивізійників воєнними злочинцями? Як розуміти теперішню контроверсію про памʼятники?

Watch video

Мирослав Шкандрій – професор-емерит Манітобського університету та колишній керівник кафедри германістики та славістики. Досліджує аспекти сучасної української та російської культурної історії, зокрема аванґард, радянську літературну політику, націоналізм, імперіалізм та сучасні дебати навколо деколонізації. Статті Шкандрія публікувалися в Canadian Slavonic Papers, Nationalities Papers, Nationalism and Ethnic Politics, Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Kyiv-Mohyla Humanities Journal та інших періодичних виданнях. Автор та редактор кількох книг і куратор кількох художніх виставок.