Видавничі ґранти

ENG

Видавничі ґранти Наукового Товариства ім. Шевченка, які призначаються з іменних видавничих Фондів, мають на меті підтримувати українських та іноземних авторів, чиї наукові праці розвивають і поширюють наукові досягнення у галузі україністики.

До розгляду приймаються рукописи наукових монографій, збірників, антологій, словників, покажчиків, довідників, бібліографій українською та англійською мовами, які подано згідно з вимогами Видавничої Комісії. Пріоритетними уважаються праці з україністики (літературознавство, мовознавство, історія, політологія, мистецтвознавство тощо). Пропоновані праці повинні бути ориґінальним дослідженнями й до сих пір не друкованими. Передруки не розглядаються.

Аплікації приймаються протягом року. Видавнича Комісія розглядає подання щоквартально.

Аплікація на видавничий ґрант НТШ-А
Електрону пошту з аплікацією та з усіма вимогами надсилаються у PDF на адресу Publications@shevchenko.org

Аплікація на видавничий ґрант НТШ-А

 • Ім’я та прізвище
 • Посада та місце праці
 • Ділянка спеціялізації
 • Ел. пошта
 • Телефон
 • Поштова адреса
 • Країна
 • Назва рукопису

Вимоги

 1. Лист-подання (з вказаним планом і термінами видання)
 2. Рукопис
 3. Життєпис апліканта (включно зі списком публікацій)
 4. 2 (два) рекомендаційні листи
 5. Кошторис від видавництва

 Усі матеріяли у PDF надсилаються на адресу Publications@shevchenko.org