Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Мовна політика в багатомовних країнах | Language Policy in Multilingual Countries

Presenter(s): Dr. Volodymyr Kulyk, Dr. Lada Bilaniuk and Mykola Riabchuk

June 10, 2021 @ 12:00 pm - 1:30 pm

Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці
Online webinar НТШ-А
Четвер, 10 червня 2021
12:00 (PM) – за нью-йоркським часом
19:00 – за київським часом

Доктор політичних наук Володимир Кулик (Київ) презентує видання «Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та йогопридатність для України» (Київ: Дух і літера, 2021)

Видання побачило світ завдяки фінансовій підтримці НТШ-А з Фонду Івана та Елізабети Хлопецьких

Проблема мовної політики сучасного світу притаманна не тільки для України, однак вона, поза сумнівом, впливовий політичний інструмент, індикатор суспільної напруги та рушій соціальної активності. У книжці Володимира Кулика йдеться про мовну політику багатомовних країн світу. Автор докладно розглядає нинішній стан та історичні витоки мовної політики сімнадцяти країн, аналізує можливість запозичення певних успішних закордонних зразків в Україні. Актуальність проблематики зумовлено задавненим й невирішеним протистоянням й співіснуванням двох мов у просторі сучасної України, тому під час презентації автор поділиться власним баченням мовної проблеми та розповість про шляхи вирішення подібних суперечностей іншими суспільствами.

Дискутанти: Лада Біланюк (Сієтл) та Микола Рябчук (Київ)

Модератор: Василь Махно

Реєстрація

Щоб доєднатись до Zoom вебінару обов’язковою є реєстрація (місця обмежені). Захід також транслюватиметься публічно на сторінці Товариства Шевченка у Facebook чи на Ютуб.

Language Policy in Multilingual Countries: Foreign Experience and Its Relevance to Ukraine

Book Presentation

This event takes place in Ukrainian

Volodymyr Kulyk. Movna polityka v bahatomovnykh kraïnakh: Zakordonnyi dosvid ta ioho prydatnist’ dlia Ukraïny. Kyiv: Dukh i litera, 2021.

Problems related to language policy can be found in many countries besides Ukraine; without a doubt, language policy is an influential political instrument, an indicator of political tensions, and a catalyst for social engagement. Volodymyr Kulyk’s new book focuses on language policies in multilingual countries. The author examines in detail the present state and historical origins of language policies found in seventeen different countries and explores the possibility of introducing several successful foreign practices in Ukraine. Language policy remains a burning issue due to the lengthy and unresolved opposition and coexistence of two languages in the public context of contemporary Ukraine. During this presentation the author will share his vision of the language problem and discuss paths for resolving similar challenges pursued by other communities.

Discussants: Professor Laada Bilaniuk (Seattle) and Mykola Riabchuk (Kyiv)

Moderator: Vasyl Makhno

Registration

Register for the Zoom webinar or watch live on our Facebook page and YouTube channel.

About the Speakers

 

Володимир Кулик – головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Викладав у Гарвардському, Стенфордському, Колумбійському, Єйльському університетах, Києво-Могилянській академії та Українському католицькому університетах. Крім того, д-р Кулик одержував стипендії різних фундацій для проведення досліджень у Гарвардському Стенфордському й Альбертському університетах, Університетському коледжі Лондона, Центрі імені Вудро Вілсона у Вашинґтоні й інших західних академічних та аналітичних інституціях. Його наукові дослідження стосуються мовної політики та політики пам’яті, національної ідентичності й націоналізму, політичного та медійного дискурсу в сучасній Україні, а також мовної політики багатомовних країн світу. Він є автором чотирьох книжок та понад сімдесяти журнальних статей і розділів у збірках, опублікованих українською, англійською, німецькою, польською, російською та французькою мовами. Остання книжка – «Мовна політика в багатомовних країнах: Закордонний досвід та його придатність для України» (Київ: Дух і літера, 2021).

Volodymyr Kulyk is a Head Research Fellow at the Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine. He has also taught at Columbia, Stanford and Yale Universities, Kyiv Mohyla Academy and Ukrainian Catholic University as well as having research fellowships at Harvard, Stanford, University College London, University of Alberta, Woodrow Wilson Center, and other Western scholarly institutions. His research fields include the politics of language, memory and identity as well as political and media discourse in contemporary Ukraine as well as language policies in multilingual countries across the world. He is the author of four books and more than seventy articles and chanters published in Ukrainian and Western journals and collected volumes. His latest book is Movna polityka v bahatomovnykh kraïnakh: Zakordonnyi dosvid ta ioho prydatnist’ dlia Ukraïny (Language Policies in Multilingual Countries: Foreign Experience and Its Relevance to Ukraine; Kyiv: Dukh i Litera, 2021).

 

Лада Біланюк професорка антропології у Вашинґтонському Університеті в Сієтлі. Її наукові дослідження охоплюють соціокультурну і лінґвістичну антропологію, зосереджуючись на мовній ідеології та політиці, популярній культурі, і конструюванні ідентичності. У монографії Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction in Ukraine (Спірні мови: мовна політика і культурне виправлення в Україні. Видавництво Корнельського Університету, 2005) проф. Біланюк досліджує соціолінґвістичну ситуацію в Україні, на основі етнографічних польових досліджень та історичних джерел, щоби з’ясувати ідеології та практики довкола української та російської мов та їх роль у державотворенні. Авторка численних статей і розділів про популярну культуру, расу, ґендер та різні аспекти соціолінґвістики в Україні. Під сучасну пору досліджує розвиток популярної культури в Україні та зростаючий вплив англізації.

Laada Bilaniuk is a professor of anthropology at the University of Washington. Her research encompasses sociocultural and linguistic anthropology, with particular focus on language ideology, language politics, popular culture, and identity construction. Her book, Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction in Ukraine (2005, Cornell University Press) examines the sociolinguistic situation in Ukraine, drawing on ethnographic fieldwork as well as historical sources to untangle the ideologies and practices surrounding Ukrainian and Russian, and their roles in nation-building. She has also published numerous articles and book chapters on various aspects of sociolinguistics, race, gender, and popular culture in Ukraine. Currently she continues to research the evolving politics of popular culture in Ukraine and the growing impact of Anglicization.

 

 

Микола Рябчук – український письменник і публіцист, почесний президент Українського ПЕН-клубу, провідний науковий працівник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної Академії наук України. Автор двох десятків книжкок, перекладених зокрема польською, сербською, угорською, німецькою та французькою мовами. Лавреат премії Антоновичів (2003) та Польсько-Української Капітули (2002), стипендіат дослідницьких програм Фулбрайта (1994, 2016), Ройтерс (2000), Рейґана-Фасела (2011) та EURIAS (2013-2014). Останні книжки – Лексикон націоналіста та інші есеї (Львів, 2021), та At the Fence of Metternich’s Garden. Essays on Europe, Ukraine, and Europeanization (Stuttgart, 2021).

Mykola Riabchuk is a Senior Research Fellow at the Institute of Political Studies of the Academy of Sciences of Ukraine, and the Honorary President of the Ukrainian PEN-Center. He penned several books and many articles on civil society, state/nation building, nationalism, national identity, and postcommunist transition in Eastern Europe. Some of them were translated into Polish, German, French, Serbian, and Hungarian. His work was distinguished with a number of national and international awards and fellowships, including Fulbright (1994, 2016), Reagan-Fascell (2011), and EURIAS (2013). His most recent books (published in English) are Eastern Europe since 1989: Between the Loosened Authoritarianism and Unconsolidated Democracy (Warsaw, 2020), and At the Fence of Metternich’s Garden. Essays on Europe, Ukraine, and Europeanization (Stuttgart, 2021).

 

Details

Date:
June 10, 2021
Time:
12:00 pm - 1:30 pm
Website:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vbCOEa_VQ1qpZ_vvotRe6A