Shevchenko Scientific Society in the United States of America
Grants Program, 2016-2017

Research Grants

The Shevchenko Scientific Society in the U.S.  will award grants in 2017 for research on a wide range of topics and issues related to Ukrainian Studies.  While priorities are given to projects in the humanities and social sciences, proposals for research in other fields and disciplines are welcome if they will make important contributions to Ukrainian Studies.

Conference Travel Grants

Conference Travel Grants support the applicant's participation in scholarly conferences at which the applicant is presenting a paper or participating in a panel focused on issues related to Ukraine and Ukrainian Studies. Support funds are expected to cover primarily travel expenses of the applicant to and from the conference site from their home country.

Conference/project Planning Grants

Conference/project planning grants support the process of planning in advance of conferences and complex, multi-phase projects related to Ukraine and Ukrainian studies.

Dissertation Research Grants

Grants are available for dissertation research projects on issues related to Ukraine and Ukrainian Studies.  Preference will we given to topics in the humanities and social sciences, but applications for research in other fields will be accepted and evaluated as to the relevance and importance of their contribution to Ukrainian Studies.

View the full details, eligibility requirements, and application instructions.Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці
Програма ґрантів на 2016-2017

Ґранти для досліджень

Наукове Товариство ім. Шевченка призначатиме ґранти у 2017 році для дослідницьких проєктів, які стосуватимуться широкого кола питань, пов’язаних з україністикою. І хоча пріоритети надаватимуться проєктам у галузях гуманітарних і соціальних наук, подання на дослідження в інших ділянках також примайтимуться, якщо становитимуть вагомий внесок в українську науку.

Ґранти для участи у конференціях

Ці ґранти передбачають підтримку пошукачів, які планують узяти участь у наукових конференціях і виступити із доповіддю або повідомленням, котрі зосерджуватимуться на питаннях, пов’язаних з українською тематикою. В першу чергу, ґрант призначатиметься для покриття витрат на дорогу.

Ґрант для планування конференцій і дослідницьких проєктів

Ця категорія ґрантів передбачає підтримку планування й організації конференцій або проєктів, які складаються з різних компонентів і пов'язані з українознавством.

Ґранти для написання дисертацій

Ці ґранти призначено для дисертаційних досліджень з україністики. Перевага надаватиметься темам з гуманітарних та соціальних наук, але подання з інших галузей також розглядатимуться.

Вимоги, права отримання та необхідні матеріяли для подання